JUDr. Petr Kožmín, LL.M., MBA

je odborníkem Znaleckého ústavu bezpečnosti a ochrany zdraví, z. ú.

Články autora