JUDr. Petr Kožmín, LL.M.

je odborníkem Znaleckého ústavu bezpečnosti a ochrany zdraví, z. ú.

Články autora