JUDr. Nataša Randlová, Ph.D.

Jednatelka Randl Partners, advokátní kancelář, s. r. o., je považována na výjimečného odborníka v oboru pracovního práva a zaměstnanosti. Specializuje se především na kolektivní vyjednávání, přechod práv a povinností z pracovních vztahů, dočasné přidělování zaměstnanců či ukončování pracovních poměrů.

Téma autora:

Články autora