JUDr. Kateřina Demová, Ph.D.

Aegis Law, advokátní kancelář, s. r. o.