JUDr. Jaroslav Stádník, Ph.D.

Ředitel odboru odvolacích a správních činností v oblastech zaměstnanosti
MPSV

Články autora