doc. RNDr. Mgr. Petr A. Skřehot, Ph.D., MSc.

je ředitelem Znaleckého ústavu bezpečnosti a ochrany zdraví, z.ú.

Články autora