Doc. RNDr. Mgr. Petr A. Skřehot, Ph.D.

je ředitelem Znaleckého ústavu bezpečnosti a ochrany zdraví, z. ú.

Články autora