Těhotenství a ukončení pracovní smlouvy na dobu určitou

Vydáno: 2 minuty čtení

Máte uzavřenou pracovní smlouvu na dobu určitou a za měsíc odcházíte na mateřskou dovolenou. Pracovní poměr podle smlouvy skončí v prosinci příštího roku. Zaměstnavatel se vás nyní ptá, jakým způsobem si přejete pracovní poměr ukončit. Jaké jsou vaše možnosti?

Řešení:
Především je potřeba vědět, že odchod na mateřskou dovolenou není obecně důvodem pro předčasné ukončení pracovního poměru, a to ani v případě, že je pracovní smlouva uzavřená na dobu určitou. Pracovní poměr uzavřený na dobu určitou skončí uplynutím doby, na kterou byl sjednaný, bez ohledu na to, jestli zaměstnanec / zaměstnankyně zrovna čerpá mateřskou nebo rodičovskou dovolenou. 

Z pracovního poměru plynou zaměstnanci různá práva, a to i v průběhu mateřské / rodičovské dovolené, předčasné ukončení pracovního poměru proto nemusí být pro zaměstnance výhodné. Zejména jde o právo vrátit se po skončení mateřské dovolené do práce, pokud se zaměstnankyně rozhodne nečerpat rodičovskou dovolenou, případně právo vrátit se do práce po skončení rodičovské dovolené. 

Ukončením pracovního poměru dochází mimo jiné k ukončení účasti zaměstnance / zaměstnankyně na nemocenském pojištění, ze kterého se vyplácí dávky peněžité pomoci v mateřství (tzv. mateřská). Ukončení účasti na pojištění sice nemusí mít vliv na nárok zaměstnankyně na peněžitou pomoc v mateřství, protože pokud došlo k zániku pojištění v době těhotenství, vzniká nárok na mateřskou ještě i v ochranné lhůtě 180 dnů od zániku pojištění. Přesto ale otázka nároku na různé formy pomoci v mateřství může být dalším důvodem, proč předčasné ukončení pracovního poměru pečlivě zvážit. 

Pokud se zaměstnankyně rozhodne pracovní poměr v souvislosti s odchodem na mateřskou dovolenou přeci jen ukončit, může tak učinit obvyklým způsobem, a to buď jednostrannou výpovědí, nebo dohodou se zaměstnavatelem.

Článek pro portál Vzorné Právo

PRK a Vzorné právo