Pracovní doba zaměstnanců ve zdravotnictví až 24 hodin?

Vydáno: 2 minuty čtení

Poslanecký návrh další novely zákoníku práce s číslem sněmovního tisku 581, který se týká pracovní doby zaměstnanců ve zdravotnictví, byl zařazen na jednání vlády dne 15. 11. 2023. 
Záměrem novely je zavést možnost sjednat se zaměstnanci ve zdravotnictví délku pracovní doby až 24 hodin během 26 hodin po sobě jdoucích, jestliže tak bylo sjednáno v kolektivní smlouvě nebo stanoveno vnitřním předpisem u zaměstnavatele, u kterého nepůsobí odborová organizace.
Zaměstnavatel by zároveň byl povinen uzavřít s takovým zaměstnancem písemnou dohodu, která by nesměla přesáhnout 52 týdnů, mohla by být v období prvních 12 týdnů okamžitě zrušena bez udání důvodu, dále by pak mohla být vypovězena s výpovědní dobou 2 měsíce, rovněž i bez udání důvodu.
Zaměstnanci by dle návrhu nesměli být ke sjednání takové dohody nuceni, její uplatnění by zaměstnavatel musel hlásit inspekci práce a měl by povinnost vést seznam pracovníků, s nimiž byla taková dohoda sjednána.
Právní souvislosti, které mohou s takovou změnou vyvstat, popisuje JUDr. Jan Vácha v článku K souladu další dohodnuté práce přesčas ve zdravotnictví a 24hodinových "směn" s evropským právem.