Nová evropská legislativa pomůže snižovat neoprávněné rozdíly v odměňování žen a mužů

Vydáno: 1 minuta čtení

Dne 24. dubna 2023 byla formálně na unijní úrovni přijata takzvaná směrnice o transparentnosti odměňování. Na základě této legislativy nyní začíná proces zvyšování transparentnosti v odměňování ve všech členských státech Evropské unie. 

Cílem směrnice je zajistit dodržování základních práv na stejnou odměnu v rámci celé EU a zavést celoplošně standardy transparentnosti odměňování.

Do konečné podoby novely zákoníku práce se směrnice promítne společně s opatřeními z Akčního plánu rovného odměňování žen a mužů 2023–2026, ve kterém se vláda zavazuje řešit český rozdíl v odměňování žen a mužů (neboli Gender Pay Gap).

Více informací v tiskové zprávě MPSV >>>.

zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí

 

Tip redakce:

Problematice Gender pay gap se věnuje JUDr. Petr Podrazil Ph.D. ve svém článku Blýská se v oblasti rovného odměňování na základě pohlaví na lepší časy?