Odchod zaměstnance z pracoviště a intenzita porušení "pracovní kázně"

Vydáno: 8 minut čtení

Pokud zaměstnanec poruší povinnosti vyplývající mu z právních předpisů vztahujících se k jím vykonávané práci (jednoduše "pracovní kázeň") a zaměstnavatel s ním hodlá kvůli tomu rozvázat pracovní poměr, nevyhne se zaměstnavatel tomu, aby posoudil, jakou intenzitou tak zaměstnanec učinil, a podle toho zvážil, zdali je takový postup vůbec možný, a pokud ano, tak jaký způsob rozvázání pracovního poměru zvolit.

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, rozlišuje celkem tři stupně intenzity porušení povinností (právě ve vazbě na potencionální rozvázání pracovního poměru), a to

Protože zákoník práce není "kuchařka" a život je pestřejší než paragrafy, nemůže zaměstnavatel spoléhat na