životní pojištění

Počet vyhledaných dokumentů: 46
Počet vyhledaných dokumentů: 46
V případě předčasného ukončení životního pojištění v roce 2023, které si zaměstnanec odčítal jako slevu z daňového základu, musí dodanit zpětně za 10 let. Ale tento odpočet z daňového základu nebude za tyto roky činit více než 20 000 Kč, bude činit cca 9 000 Kč. Je povinen podat daňové přiznání za rok 2023 a těch 9 000 Kč uvést v § 10 zákona o daních z příjmů a dodanit?
Vydáno: 07. 03. 2024
Má zaměstnavatel povinnost při ročním zůčtování daní zaměstnanců udělat zůčtování daně zaměstnanci při jeho předčasně ukončeném životním pojištění? Jaké doklady by k dodanění uplynulých 10 let od zaměstnance potřeboval? 
Vydáno: 24. 11. 2023
Jak je to s příspěvky více zaměstnavatelů na jednu zaměstnancovu smlouvu ŽP? Je to možné, nebo musí každý zaměstnavatel přispívat na jednu smlouvu. Pak tedy pokud chce zaměstnanec příspěvky např. od dvou zaměstnavatelů, musí mít sjednány dvě smlouvy ŽP, aby mohl každý zaměstnavatel přispívat na jednu.
Vydáno: 12. 09. 2023
Ve kterém paragrafu dodaňuji příspěvky zaměstnavatele a zároveň i úlevy na dani zaměstnance v daňovém přiznání zaměstnance? Zaměstnanec zrušil životní pojištění v roce 2022, příspěvky zaměstnavatele činily : 41 000 Kč roce 2021, v roce 2022 byly nulové a jeho úlevy v řiznání k dani činily v letech 2016–2021 celkem 57 000 Kč.
Vydáno: 04. 04. 2023
Zaměstnankyně uzavřela s PF ČS smlouvu o životním pojištění. Poslední 2 roky jsem jí roční zúčtování neprováděla, protože byla na rodičovské dovolené. Nyní doložila potvrzení o platbách životní pojištění s hlavičkou pojišťovny Kooperativa. Tvrdila, že nikdy nic neměnila a potvrzení si vytiskla z mobilní aplikace Geoerge. Číslo smlouvy je stejné. Na obou pojišťovnách paní řekli, že došlo ke sloučení těchto pojistek a že to je standardní postup a žádné potvrzení jí také vystavovat nebudou. Pokud bych se měla řídit číslem smlouvy, tak je vše v pořádku, ale pokud bych se měla řídit samotnou smlouvou, tak bych jí to podle mne neměla přijmout. Jak to tedy je? Mj. ke sloučení různých pojišťoven nebo jen produktů dochází v poslední době často a potřebovala bych názor, jak máme jako mzdové účetní v těchto případech postupovat. 
Vydáno: 04. 04. 2023
Může zaměstnavatel přispívat na životní pojištění pouze některým zaměstnancům, eventuelně přispívat každému jinou částkou?
Vydáno: 20. 10. 2022
Když zaměstnanec zrušil životní pojištění, tak musí dodanit dříve uplatněné slevy. Pokud došlo ke zrušení životního pojištění v roce 2021, tak musí v roce 2022 podat daňové přiznání za rok 2021 a tam provede dodanění - jde mi o počítání roků 10 let zpětně - bude dodaňovat uplatněné slevy za roky 2011 - 2020, nebo 2012 - 2021?  
Vydáno: 08. 07. 2021
OSVČ, 63 let, uplatňoval léta zaplacené pojistné na soukromé životní pojištění ve svém daňovém přiznání. Dochází k dodanění v § 10 ZDP při řádném ukončení pojistky např. v 65 letech? Jak by to bylo v případě, kdyby sám předčasně ukončil smlouvu v 63 letech?
Vydáno: 24. 06. 2021
Společnost s r. o., která vede účetnictví a je plátcem DPH, může poskytovat zaměstnancům podle zákona příspěvek na investiční životní pojištění až do výše 50 000 Kč. Jsou stanovené nějaké podmínky pro poskytování tohoto příspěvku? Pokud je  pracovník určitou dobu v pracovní neschopnosti, snižuje se příspěvek, k poměru neodpracovaných dní a jaký je výpočet? Pokud bude pracovník v pracovní neschopnosti celý rok může/nemůže mu firma poskytnout příspěvek?
Vydáno: 07. 06. 2021
Moje klientka (OSVČ) uzavřela v roce 2012 u pojišťovny investiční životní pojištění, které v dubnu 2021 předčasně vypověděla a obdržela „odkupné". Jaký dopad to bude mít na její daňovou povinnost a jaké použít pro tento případ formuláře, případně jaké jsou zákonné termíny?
Vydáno: 11. 05. 2021
Tři roky zpětně, tj. v roce 2017, 2018 a 2019 jsem si uplatňovala odpočet od základu daně ve výši 3 400 Kč, 3 600 Kč a 3 600 Kč na životní pojištění. V letošním roce 2021 jsem smlouvu vypověděla a dostala odbytné atd. Za rok 2020 jsem již žádný odpočet od základu daně neuplatnila. Zdaním v roce 2021 v přiznání, které podám na začátku roku 2022, částku součtu uplatněných odpočtů, tj. částku 10 600 Kč jako příjem dle § 10 - ostatní příjem? K tomuto zdanění ostatního příjmu musím FÚ doložit nějakou kopii výpovědi, či nic se doložit nemusí? 
Vydáno: 08. 04. 2021
Je možné uplatnit si odpočet pojistného na životní pojištění (smlouva od 1/2020) podle potvrzení z pojišťovny, když je v něm zahrnuto i pojistné převedené z původní, zrušené smlouvy o životním pojištění (smlouva od 2/2017 do 1/2020)? Pojistné z původní smlouvy bylo v minulých letech již odečítáno z daní. Nebo jakým způsobem v tomto případě postupovat v souvislosti s daní z příjmů?
Vydáno: 10. 02. 2021
Zaměstnankyně měla životní pojištění, to ukončila a založila si nové u nové pojištovny. Musí dodanit ty staré roky, které si uplatňovala v ročním vyúčtování?
Vydáno: 09. 02. 2021
Zaměstnavatel (s. r. o.) do dohody o provedení práce svým zaměstnancům uvedl, že mají nárok na roční příspěvek na penzijní či životní pojištění maximálně do výše 50 000 Kč. Tuto platbu také již v roce 2020 zrealizoval a zaslal peníze (50 000 Kč) na účet penzijní společnosti. Je taková operace z hlediska daní v pořádku, v případě že se jedná o brigádníky a nejsou to zaměstnanci na hlavní pracovní poměr?
Vydáno: 04. 12. 2020
Zaměstnanec měl 2 životní pojištění, po 10 letech 1 pojištění zrušil a nechal si uloženou částku vyplatit. Podává daňové přiznání a uplatnil odpočet na daních, ale ne vždy, některý rok uplatnil odpočet z pojištění, které pořád trvá. Jak zjistit, kolik má dodanit a udává se do daňového přiznání celková částka přijatých peněz nebo jen částka, kterou si uplatnil v odpočtu?
Vydáno: 18. 05. 2020
Manžel (pobírá starobní důchod od září 2018), na výzvu zaměstnavatele uzavřel v listopadu 2018 životní pojistku, na kterou mu přispíval pouze zaměstnavatel. Po roce (podzim 2019) ukončil pracovní poměr, pojistku (předčasně) zrušil. Příspěvek zaměstnavatele v roce 2019 žádný nebyl, v roce 2018 to byla částka 49 000 Kč (částka je uvedena v řádku 15 na Potvrzení o zdanitelných příjmech za rok 2018). V roce 2019 po ukončení smlouvy pojišťovna vyplatila na účet manželovi částku 40 000 Kč (zdaněno srážkovou daní nebylo). Má manžel povinnost dodanění z této pojistky, i když je starobní důchodce? A pokud ano, jakou částku dodanit za rok 2019? Pouze příspěvky zaměstnavatele (tj. 49 000 Kč z roku 2018)? A co ta (nezdaněná) částka 40 000 Kč, obdržená na účet v rámci konečného vypořádání pojistné smlouvy? Z jiného důvodu povinnost podat daňové přiznání nemá, nicméně má k uplatnění zbytek základní slevy na poplatníka a nějaké daňové odpočty, takže se musí zvážit, zda dobrovolné podání by pro něj bylo nebo nebylo výhodné. 
Vydáno: 25. 03. 2020
Zaměstnavatel platil příspěvky na soukromé životní pojištění zaměstnancům u jedné pojišťovny několik let. V roce 2019 zaměstnanci zrušili tyto životní pojistky a všechny peníze z těchto pojistek si nechali převést na nové životní pojištění zřízené u jiné pojišťovny (zaměstnavatel jim nyní přispívá dále, ale již na pojistku u nové pojišťovny). Nyní zaměstnancům nová pojišťovna zaslala potvrzení k možnému odpočtu z daní o pojistném zaplacené poplatníkem na soukromé životní pojištění v roce 2019, které zahrnuje i částku převedenou z pojistky u ČP (kterou jim původně u staré pojišťovny naspořil zaměstnavatel). Jak se bude sestavovat daňové přiznání za rok 2019? Peníze při zrušení pojistky u ČP byly převedeny na jinou pojistnou smlouvu, podle § 15m odst. 6 ZDP, tím by se výplata pojistného (převod peněz na jinou smlouvu) neměla dodaňovat v § 10 ZDP. Ale má pak zaměstnanec nárok na uplatnění potvrzení do daní 2019 od nové pojišťovny, když potvrzení o zaplacení obsahuje částku i od zaměstnavatele (převod ze staré pojišťovny), nová pojišťovna se na to dívá jako na mimořádný vklad zaměstnance.
Vydáno: 06. 03. 2020
Občan si platí životní pojištění s tím, že má každý rok uhradit celkem 12 000 Kč, platby provádí 2x ročně. Vzhledem k tomu, že kdysi opomněl uhradit druhou splátku v prosinci a uhradil ji až v lednu následujícího roku, platí od té doby tímto způsobem pojistné- tedy opožděně. V r. 2019 uhradil dvě splátky á 6 000 Kč (první v lednu - ta byla za r. 2018, druhá v červnu byla vlastně první splátkou za r. 2019). Ještě za zdaňovací období 2018 obdržel občan pro účely DPFO potvrzení o zaplaceném pojištění ve výši 12 000 Kč. Pojišťovna tedy do potvrzení zahrnula obě platby bez ohledu na to, že lednová byla za pojistné 2017. Nyní pojišťovna zaslala potvrzení pouze na částku 6 000 Kč s tím, že se prý změnil zákon a lze potvrzení zaslat pouze na uhrazené pojistné za daný rok. Lednovou platbu do potvrzení nezahrnula. Odvolává se na § 15 odst. 6 ZDP. Zde ale čtu, že "lze odečíst poplatníkem zaplacené pojistné ve zdaňovacím období". Toto chápu tak, že by potvrzení nemělo respektovat, za které období se platí pojistné, a tudíž by i letos mělo být na 12 000 Kč. Jaké tvrzení je tedy správné?
Vydáno: 10. 02. 2020
Jak postupovat, pokud zaměstnavatel (firma s. r. o.) přispěl zaměstnanci na životní pojištění jak v roce 2018, tak i v roce 2019, ale nyní se zjistilo, že vinou zprostředkovatele došlo k pochybení a smlouva je bez daňového zvýhodnění. Bude muset zaměstnavatel vše zpětně dodanit (pokud ano, tak jakým způsobem), nebo bude stačit nějaké potvrzení od zprostředkovatele, že došlo k chybě a přeplatek se převede na novou již správně uzavřenou smlouvu?
Vydáno: 18. 12. 2019
Jaký podklad potřebuje zaměstnavatel od svého zaměstnance pro to, aby mu mohl přispívat na penzijní či životní pojištění a byl to zároveň jeho daňový náklad? 
Vydáno: 10. 12. 2019