vojenská služba

Počet vyhledaných dokumentů: 4
Počet vyhledaných dokumentů: 4
Může zaměstnanec čerpat u stávajícího zaměstnavatele řádnou dovolenou během vojenského cvičení (na základě žádosti zaměstnance), které bylo zaměstnavateli oznámeno vojenskou správou, nebo může zaměstnavatel během vojenského cvičení i vykazovat odpracovanou směnu, když zaměstnanec během vojenského cvičení zároveň pracoval pro zaměstnavatele? V předcházejících letech zaměstnavatel vykazoval neplacené volno.  Navazující dotaz:  Dle ustanovení § 219 odst. 1 zákoníku práce k přerušení dovolené v době vojenského cvičení nebo služby v operačním nasazení nedojde, požádá-li zaměstnanec o pokračování v čerpání dovolené během těchto překážek v práci. Lze uvedenou citaci aplikovat i v situaci , kdy dle povolávacího rozkazu nastupuje zaměstnanec na vojenské cvičení dne 16.9. a zároveň v ten den začíná čerpat dovolenou? Zaměstnanec dostane z důvodu čerpání dovolené náhradu mzdy a zároveň bude pobírat služné od Armády ČR? A může si v tomto případě zaměstnavatel zažádat o poskytnutí podpory zaměstnavateli nebo je povinností zaměstnavatele oznámit Armádě ČR, že zaměstnanec čerpá dovolenou, a žádost o poskytnutí podpory zaměstnavateli vyplňovat nebude?
Vydáno: 09. 09. 2021
Obdrželi jsme informaci od vojenského velitelství, že zaměstnanec má nastoupit na plánované vojenské cvičení. Jde o nepřítomnost z důvodu obecného zájmu. Bude tato nepřítomnost neplacená nebo placená? Nevíme, zda za období nepřítomnosti obdrží zaměstnanec náhradu platu a tu následně budeme moci refundovat vojenskému velitelství nebo zda tato doba bude pouze omluvena, ale bez náhrady. 
Vydáno: 25. 11. 2020
  • Článek
V souvislosti s blížící se povinností zaměstnavatelů vést a předkládat ELDP za každý kalendářní rok dle ust. § 38 a § 39 zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZOPSZ), uvedeme několik příkladů z praxe, v nichž zaměstnavatelé mohou chybovat.
Vydáno: 21. 03. 2017
  • Článek
Roční zúčtování za rok 2016 přináší řadu otázek. Upozorňujeme proto na novinky v soustavné přípravě na budoucí povolání a na časté chyby ve školkovném. Také vysvětlíme, jak na doplacení příjmů při neplatné výpovědi či na uplatnění daňového zvýhodnění v komplikovaných případech.