vdovský důchod

Počet vyhledaných dokumentů: 6
Počet vyhledaných dokumentů: 6
Nařizuje legislativa zaměstnanci oznámit zaměstnavateli, že mu byl přiznán důchod a předložit patřičné rozhodnutí o přiznání důchodu – starobního, předčasného starobního důchodu bez výplaty, vdoveckého/vdovského? Jaký konkrétní předpis se na tuto oznamovací povinnost vztahuje a jaká je lhůta pro sdělení zaměstnavateli.
Vydáno: 02. 11. 2023
Je možné, aby se OSVČ rozhodla neplatit sociální pojištění (důchodové) - tu povinnou část a tzv. „vystoupila ze systému“ vědoma si toho, že na stáří neobdrží žádný důchod? Je to klasická česká OSVČ, bez jakýchkoliv jiných příjmů, nikdo jiný za ní sociální pojištění neodvádí.
Vydáno: 05. 01. 2023
Dědovi přišlo rozhodnutí z OSSZ, že bude pobírat vdovecký důchod - vyměření ve výši cca 6 000 Kč a dále v tomto rozhodnutí stojí, že je zasláno dále na Ministerstvo vnitra neb děda pobírá důchod od Ministerstva vnitra jako bývalý policajt - nyní už je přes 20 let v důchodu. Bude ještě částka určená MV nějak upravena? Je správě spočítán vdovecký důchod výši cca 6 000 Kč, pokud děda pobírá důchod od MV jako bývalý policajt cca 14 000 Kč a babička měla důchod cca 11 000 Kč? Neměl by děda pobírat vdovecký důchod přibližně 2 000 Kč? Případně opraví částku v rozhodnutí od OSSZ Ministerstvo vnitra? 
Vydáno: 04. 11. 2018
  • Článek
Článek si klade za cíl ujasnit, a to ve vztahu k právní úpravě v oblasti důchodového pojištění, stále diskutované téma, zda a za jakých podmínek, případně s jakými navýšeními již vypláceného důchodu mohou pracovat senioři - poživatelé starobního důchodu, případně za jakých podmínek mohou vykonávat výdělečnou činnost osoby nikoli ještě v seniorském věku, ale pobírající důchod invalidní, případně některý z pozůstalostních důchodů (vdovský/vdovecký, sirotčí).
  • Článek
Poživatel důchodu z důchodového pojištění má ve zdravotním pojištění řešen svůj pojistný vztah (pojištění u zdravotní pojišťovny) po celé období pobírání důchodu, tedy od data, kdy je důchod přiznán, do data, kdy je důchod rozhodnutím odejmut, a to dle ustanovení § 7 odst. 1 písm. b) zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Vydáno: 23. 09. 2016
  • Článek
Problematika subjektivní odpovědnosti příjemců důchodových dávek za přeplatek v sobě nese dva protipóly – na jedné straně zájem státu na vrácení neoprávněně vyplacených dávek, a na druhé straně situaci příjemce dávek (důchodce), který i několik měsíců či let v dobré víře pobíral důchod, jenž mu podle práva nenáležel či byl poskytován v nesprávné výši, a poté mu je uložena povinnost uhradit přeplatek v řádu desetitisíců či statisíců korun. V tomto článku bych se rád zaměřil na aplikační různorodost v přístupech Nejvyššího správního soudu, ČSSZ a veřejného ochránce práv.
Vydáno: 24. 06. 2016