solidární daň

Počet vyhledaných dokumentů: 4
Počet vyhledaných dokumentů: 4
Pokud zaměstnanec má vyšší příjem (pro rok 2022 více než 1 867 728 Kč), musí si sám dělat daňové přiznání, nebo můžeme udělat roční zúčtování záloh za rok 2022? Domnívám se, že ano, protože byla zrušena solidární daň.
Vydáno: 27. 01. 2023
  • Článek
Aktuální znění novely zákona o daních z příjmů Připomínkové řízení a poslední jednání vlády přineslo zásadní změny v návrhu novely zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů (dále...
  • Článek
Daňové aktuality pro rok 2018 Každoroční změnou, a to s účinností od ledna nového roku, je změna výše minimální mzdy. Pro rok 2018 vláda schválila částku minimální mzdy 12...
V průběhu roku 2014 k nám nastoupila zaměstnankyně, které při rozvázání pracovního poměru v předchozím zaměstnání bylo vyplaceno odstupné, a v tomto měsíci byla odvedená solidární daň. Tato zaměstnankyně nyní u nás zažádala o roční zúčtování daně. Její celkový příjem za rok 2014 nepřekročil MVZ - 1 245 216 Kč. Zohlední se mi nějak tato solidární daň při ročním zúčtování ? Běžně od základu daně odečtu odečitatelné položky, částku zaokrouhlím a vypočtu z ní 15-ní daň, odečtu slevu na poplatníka, daň. zvýhodnění na děti a úhrn sražených záloh ze závislé činnosti, čímž vypočítám přeplatek na dani. V daňovém přiznání v ř. 59 je sice řádek pro solidární daň, ale já její výši neznám a domnívám se, že se vyplňuje jen v případě překročení ročního MVZ. Znamená to tedy, že při výpočtu ročního vyúčtování této zaměstnankyně postupují obvyklým způsobem, jako kdyby neměla solidární daň strženou a výpočtem se jí tato daň vrátí?
Vydáno: 21. 02. 2015