příležitostný příjem

Počet vyhledaných dokumentů: 11
Počet vyhledaných dokumentů: 11
Kliet - výstavní galerie - pořádá jednou za rok velkou výstavu, na kterou potřebuje brigádníky na výpomoc (kontrola vstupenek). Vždy s těmito brigádníky uzavře DPP na dobu určitou (trvání výstavy - většinou jeden den nebo dva dny) s výdělkem kolem 1-2 000 Kč. Každý rok přijme jiné brigádníky. Můj dotaz je, zda by bylo by možné tuto jednorázovou, neopakující se brigádu vyplatit jako „příležitostný příjem“ (do 30 000 Kč bez zdanění) jen na základě pokladního dokladu? DPP a prohlášení poplatníka jsou pro tuto malou galerii velká administrativní zátěž, tak zkoušíme hledat cesty, jak jim zátěž zjednodušit. 
Vydáno: 05. 06. 2023
Zaměstnavatel (ZAMV) vyplatil zaměstnacům z pokladny na výdajové pokladní doklady nazvané "odměna - příležitostná výpomoc" částky ve výši 10 000 Kč a 20 000 Kč (likvidace archivu, archivace, úklid po malování,inventura apod.). Jednalo se jak o kmenové zaměstnance ZAMV, kteří měli se ZAMV uzavřeny smlouvy na HPP tak o občany, kteří u ZAMV nebyli zaměstnáni. Dle sdělení účetní se jednalo o příležitostné zaměstnání dle ustanovení § 10 odst. 1 ZDP. Na tyto činnosti nebyly uzavřeny žádné smlouvy ani dohody. Odměny byly vypláceny v každém z kalendářních měsíců roku 2018. Z těchto odměn ZAMV neodvedl pojistné na sociální zabezpečení. Je postup zaměstnavatel správný?
Vydáno: 02. 09. 2022
Fyzická osoba, zaměstnanec dle § 6 ZDP, prodal v letošním roce obraz, který namaloval, do budoucna přemýšlí o založení živnosti - dárkové přeměty. V letošním roce již žádný jiný příjem nebude mít. Je možnost tento příjem charakterizovat jako příležitostný, který je do 30 000,- Kč osvobozený a není třeba podávat daňové přiznání? 
Vydáno: 27. 11. 2020
Fyzická osoba, která nemá oprávnění k podnikání, by naučila zástupce společnosti zabývající se gastronomickou činností několik receptů (jednalo by se o ukázku několika jídel), byla by to jednorázová akce, za kterou by dostala odměnu. Je to možné považovat za příležitostný příjem?
Vydáno: 18. 11. 2020
1)     Lze za příležitostnou činnost podle § 10 odst. 1 písm. a) považovat takovou činnost, kdy během února – března osoba bez živnostenského oprávnění zpracuje několika subjektům daňové přiznání v rámci tzv. „sousedské výpomoci“ a příjem z této činnosti nepřevýší 30 000 Kč? 2)      Pokud příjem nedosáhne uvedené výše, je příjem osvobozen od daně z příjmu. Jak je to ale s odvodem zdravotního a sociálního pojištění? Osoba, která má v úmyslu si takto přivydělat, je již starobním důchodcem (před přiznáním starobního důchodu pobírala invalidní důchod 3. stupně) a je držitelem průkazu ZTP/P.
Vydáno: 09. 06. 2019
Firma dělá pro svého klienta výzkum veřejného mínění. Respondentům vyplatí odměnu s tím, že na výplatní listině je uvedeno jejich jméno, bydliště, rodné číslo, vyplacená částka a podpis respondenta. Vyplacené částky se pohybují v řádech stovek korun, firma z nich nesráží daň. Je možno respondentům takto bez sražené daně uhradit? Pokud ano, je třeba v souvislosti s tím něco jiného na výplatních listinách uvádět?
Vydáno: 13. 05. 2019
Jsem důchodce a měl jsem uzavřenu smlouvu o dílo na sekání trávy. Cena za předané dílo byla 24 000 Kč. Jednalo se o sekání trávy od 1. 5. 2018 - 31. 10. 2018. Musím zdanit tento příjem nebo se jedná o příležitostnou činnost (do 30 000 Kč)? Pokud musím tento příjem zdanit, mohu si uplatnit slevu na poplatníka? 
Vydáno: 10. 03. 2019
Fyzická osoba má smlouvu o příležitostném příjmu, bylo jí na tuto smlouvu vyplaceno 9 000 Kč a předmětem smlouvy je organizace divadelního festivalu, tisk vstupenek a plakátů. Otázka je, jestli to splňuje definici příležitostného příjmu, když organizace fakticky trvá několik měsíců (šest). Pokud se jedná o příležitostný příjem v tomto roce, bude tomu tak i v následujícím roce, když se to bude opakovat za stejných podmínek?
Vydáno: 20. 12. 2018
Jako tělovýchovná jednota vyplácíme na základě potvrzení o výplatě z příležitostné činnosti rozhodčí na jednotlivých turnajích. Vím, že se na potvrzeních během roku opakují určitá jména. Je mojí povinností toto sledovat, či je pouze na těch vyplácených, aby si kontrolovali výši příjmu, zda nepřekročili hranici pro zdanění dle § 10 odst. 3 písm. a)? Může to být problém pro naši organizaci, když je vyplácím několikrát, že už to není příležitostná činnost? 
Vydáno: 27. 12. 2017
Fyzická osoba obdržela příjem od obce za pomoc při příležitosti spuštění web. stránek ve výši 15 000 Kč. Je tento příjem dle § 10 osvobozen? Obec vystavila FO darovací smlouvu. Dle mého názoru se o darovací smlouvu nejedná. FO obdržela peníze za práci pro obec.
Vydáno: 12. 02. 2016
Taneční skupina - kroužek pro dospělé při DDM, vystupuje cca dvakrát ročně na plesech. Příjem z těchto dvou vystoupení je 5 000 Kč. Spadá tento příjem pod § 10, anebo je potřeba toto řešit přes dohodu o provedení práce?
Vydáno: 10. 02. 2016