konference

Počet vyhledaných dokumentů: 5
Počet vyhledaných dokumentů: 5
V úterý 13. 6. 2023 proběhl 12. ročník konference k pracovnímu právu. Mezi tématy, která si účastníci vyslechli, byly: transpoziční novela zákoníku práce s Mgr. Taťánou Zelenou, práce na dálku...
Vydáno: 04. 07. 2023
V úterý 13. 6. 2023 se konal 12. ročník konference k pracovnímu právu. Hlavním tématem byla novela zákoníku práce. Probrali jsme transpoziční novelu zákoníku práce s Taťánou Zelenou, práci na...
Vydáno: 20. 06. 2023
 Srdečně vás zveme na 12. odbornou konferenci k pracovnímu právu, jejímž hlavním tématem budou novely zákoníku práce 2023. Posledních 6 volných míst. Program konference: Transpoziční novela zákoníku práce – regulace...
Vydáno: 12. 06. 2023
  • Článek
Evropská rámcová směrnice o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci (směrnice 89/391/EHS), přijatá 12. června 1989, byla zásadním milníkem v oblasti zlepšování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a završila téměř 20letý tlak odborových svazů na vytvoření tohoto legislativního opatření. Směrnice zaručuje minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví po celé Evropě, ačkoli si členské státy mohou zachovat nebo přijmout přísnější opatření.
  • Článek
V rámci projektu Státního úřadu inspekce práce s názvem „Efektivní systém rozvoje zaměstnanosti, výkonu komplexních kontrol a potírání nelegálního zaměstnávání v ČR“, reg. číslo CZ.1.04/2.2.00/11, se v posledním listopadovém týdnu uskutečnila v Praze dvoudenní mezinárodní konference věnovaná problematice nelegálního zaměstnávání a trhu práce.
Vydáno: 14. 01. 2016