kompenzační bonus

Počet vyhledaných dokumentů: 15
Počet vyhledaných dokumentů: 15
  • Článek
Senát schválil kompenzační bonus OSVČ, společníci s. r. o. a osoby vykonávající práci na základě dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti mohou od ledna žádat o...
Vydáno: 23. 12. 2021
  • Článek
Kompenzační bonus Pokud žádáte o kompenzační bonus, ať už o kompenzační bonus pro OSVČ či společníky malých s. r. o., či pro „dohodáře“, nezapomínejte na související termíny. O kompenzační...
Vydáno: 25. 06. 2021
Podnikatel podal žádost o „starý“ kompenzační bonus do 15. 2. 2021. Následně podal žádost o nový kompenzační bonus za únor 2021. Poté zjistil, že je pro něj výhodnější požádat o podporu z programu COVID 2021, který nahrazuje program COVID-Gastro a zrušit žádost o kompenzační bonus za únor 2021. Jakou výši kompenzačního bonusu za únor 2021 vrátí podnikatel FÚ? Podpora z programu COVID-2021 je poskytována za zaměstnance ve výši 500 Kč na den, a to za období od 11. ledna 2021 do 9. května 2021. 
Vydáno: 21. 05. 2021
OSVČ chce žádat o kompenzační bonus za měsíc duben 2021. Předmětem činnosti je poskytování tělovýchovných a sportovních služeb v oblasti fitness, je to její jediný příjem. V době před pandemií poskytovala tyto služby OSVČ výhradně ve své provozovně, která musela být v důsledku vládních opatření uzavřena. Test majoritních příjmů (§ 6 odst. 2 zákona o kompenzačním bonusu) i test poklesu příjmů (§ 8 odst. 1 zákona o kompenzačním bonusu) jsou splněny. V době uzavřených provozoven poskytuje OSVČ online hodiny cvičení, ne v provozovně. Pro účely testování příjmů z významně dotčených činností dle zákona o kompenzačním bonusu je potřeba posuzovat samostatně příjmy z online cvičení a z cvičení na provozovně nebo se jedná o jednu a tutéž činnost? Online cvičení není nijak omezeno ve smyslu § 6 odst. 1 zákona o kompenzačním bonusu a OSVČ online cvičení před pandemií ani neposkytovala. Toto posouzení má pro OSVČ vliv zejména na výši bonusu dle § 10 odst. 2 zákona o kompenzačním bonusu.
Vydáno: 12. 05. 2021
  • Článek
Nový kompenzační bonus za duben 2021 Kompenzační bonus je od 1. února 2021 poskytován podle nové právní úpravy, dle zákona č. 95/2021 Sb., o kompenzačním bonusu pro rok 2021....
Vydáno: 23. 04. 2021
Společnost s r. o. má 5 zaměstnanců: 2 jsou jednatelé v zaměstnaneckém poměru na základě smlouvy o jednatelství, 1 je ve standardním pracovním poměru, 1 je též ve standardním pracovním poměru, ale v dlouhodobé neschopnosti po operaci (od února do května cca), 1 pracuje na základě pracovní smlouvy se zkrácenou 4hodinovou pracovní dobou. Může s. r. o. požádat o podporu COVID 2021 na uvedené zaměstnance, když jednatelé (dva jediní společníci - rodinní příslušníci) již žádali o kompenzační bonus za únor a březen 2021, který jim byl vyplacen? S. r. o. by zažádala pouze za zbývající 3 zaměstnance, za jednatele by si ponechala kompenzační bonus. Je to takto možné uskutečnit? Pokud ano, v jaké výši mohou zažádat o náhradu vzhledem k charakteru pracovního poměru a nemoci? Všechny ostatní podmínky pro vyplacení náhrad s. r. o. splňuje.
Vydáno: 30. 03. 2021
OSVČ žádá o nový kompenzační bonus 2021. Žádá za únor 2021 a vybral si srovnávací období 11/2018-01/2019. Když bude žádat za březen 2021, může si vybrat srovnávací období 12/2019-2/2020?
Vydáno: 17. 03. 2021
Co se považuje za příjmy u fyzické osoby, na jejichž základě se přiznává nárok na kompenzační bonus 2021. Jedná se o FO, která nevede účetnictví. Mohu vzít své vystavené faktury za srovnávané (resp. srovnávací) období nebo musím počítat skutečné příjmy v hotovosti a na bankovní účet v daném období bez ohledu na datum jejich fakturace (tj. i když se věcně vztahují ke zcela jinému období a v daném období byla provedena pouze jejich úhrada)? Jedná se o to, že při započtení skutečných příjmů (nikoliv faktur vydaných) dojde ke značnému zkreslení rozsahu naší činnosti, neboť ty nejvýznamnější faktury nebudou kvůli pozdější úhradě započteny, čímž není splněn test 50% snížení příjmů a dojde ke ztrátě nároku na kompenzační bonus (daná situace nastane, i když zvolíme srovnávací období o rok později). Pokud bychom započetli pouze „tržby“ z vydaných faktur v období (nikoliv peněžní úhrady), pak bychom nárok měli. 
Vydáno: 09. 03. 2021
1) Jsme s manželem dva společníci v s. r. o., ale zároveň máme uzavřenou pracovní smlouvu o jednatelství v téže společnosti a ještě dohodu o provedení práce v téže společnosti. Co konkrétně se porovnává pro uplatnění kompenzačního bonusu za únor a březen 2021? Jsou to výnosy společnosti, hospodářský výsledek nebo mzda, která plyne ze smlouvy o jednatelství? Co přesně je myšleno slovem příjem? Mzdu i dohodu máme již cca 3 roky stejnou, ale aktuálně je vzhledem k situaci propad výnosů společnosti cca 55 %. Tak abychom to správně pochopili a nežádali neoprávněně. 2) Pokud je žadatelem o bonus OSVČ, která si neplatí nemocenské pojištění, pouze důchodové, tak nemá nárok na bonus, je to tak správně? 3) Pokud je bod 2 správně a OSVČ by si začal nemocenské pojištění platit až nyní, doplatil by ho zpětně od ledna 2021, vznikl by mu tak nárok na bonus za únor a březen 2021?
Vydáno: 05. 03. 2021
COVID-Nájemné 1-3 etapa - kompenzace nájmu u živnostníků, zavřené provozovny. Započítává se tato kompenzace do zdanitelných příjmů, či nikoliv? V zákoně o kompenzačním bonusu není jednoznačně jmenována náhrada za kompenzaci nájmu za zavřené provozovny, tak jsem si nejistá, zda zdanit nebo ne. Nikde jsem na přímou odpověď nenarazila.
Vydáno: 26. 02. 2021
OSVČ má příjmy z činnosti trenéra, rozhodčího a zkušebního komisaře v judu, což jsou nyní zakázané činnosti. OSVČ nesplňovala za rozhodné období 1. 6. 2020 - 30. 9. 2020 podmínku majoritního příjmu z činnosti subjektu kompenzačního bonusu, nadpoloviční část příjmů tvořil příjem dle § 9 ZDP (pronájem nemovitostí), proto dosud o kompenzační bonus nežádala. OSVČ přerušila činnost k 30. 11. 2020, je vedena v evidenci pracovního úřadu. Od března ale dochází k situaci, kdy ztratí i příjem z nájmu nemovitostí. Pokud by činnost od března 2020 znovu obnovila, je nějaká možnost, že si může o kompenzační bonus úspěšně zažádat? Posuzuje se stále rozhodné období 1. 6. - 30. 9. 2020?
Vydáno: 21. 02. 2021
Lze v DPFO uplatnit paušální výdaj na dopravu silničním motorovým vozidlem dle § 24/odst. 2 písm. zt) i v měsíci, kdy OSVČ čerpala kompenzační bonus?
Vydáno: 02. 01. 2021
OSVČ (má živnost vodoinstalatérství) vede daňovou evidenci a převádí na manželku, jako spolupracující osobu, část svých příjmů a výdajů. Manželka je kadeřnice. Je možné na ni i za r. 2020 převést část příjmů a výdajů, když měla kvůli epidemii covid-19 uzavřenou provozovnu a na jaře pobírala tzv. pětadvacítku? A teď na podzim také. 
Vydáno: 17. 12. 2020
OSVČ podniká ve stavebnictví. Realizuje drobné stavební práce a zároveň provozuje maloobchod se stavebním materiálem a zbožím. V roce 2020 byla převážná část příjmu z prodeje materiálu a zboží nepodnikatelům i podnikatelům. V současné situaci je obchod pro nepodnikající osoby uzavřen. OSVČ je příjemce invalidního důchodu, manželka je spolupracující osoba. Příjmy a výdaje si dělí 50:50. Má v tomto případě nárok na kompenzační bonus a vztahuje se nárok i na spolupracující manželku? Má nárok na podporu Covid-nájemné? 
Vydáno: 05. 11. 2020
  • Článek
Protikrizový daňový balíček První červencový den letošního roku nabyl účinnosti zákon č. 299/2020 Sb., kterým se mění některé daňové zákony v souvislosti s výskytem koronaviru SARS-CoV-2, a zákon č....
Vydáno: 24. 07. 2020