dodatečné přiznání k dani

Počet vyhledaných dokumentů: 10
Počet vyhledaných dokumentů: 10
Je možné podat dodatečně přiznání za rok 2019 (2018) a uplatnit si daňovou ztrátu vytvořenou v roce 2020?
Vydáno: 27. 04. 2021
Podám-li zpětné uplatnění daňové ztráty za rok 2020 v dodatečném daňovém přiznání za rok 2018, musím podat i opravné přehledy za rok 2018 na OSSZ a zdravotní pojišťovnu? 
Vydáno: 30. 03. 2021
Má fyzická osoba podnikající, tj. mající příjmy ze samostatné činnosti, povinnost podat dodatečné daňové přiznání v případě, že zjistí, že si uplatnila výdaje v nižší částce než mohla, tj. dodatečným daňovým přiznáním by si snížila základ daně? Hrozí sankce za nepodání dodatečného daňového přiznání?
Vydáno: 21. 01. 2021
U fyzické osoby došlo k nesprávnému zdanění příjmu za vydanou fakturu v roce vydání 2018, ačkoliv byla uhrazena až následující rok 2019 (chybné podklady pro účetní). Jak teď dále postupovat? Dodatečné přiznání + opravné přehledy? Jedná se o cca 1/7 z celkového obratu.
Vydáno: 18. 02. 2020
Je možné změnit způsob uplatňování výdajů při podání dodatečného daňového přiznání? Příklad: Fyzická osoba v daňovém přiznání uplatní skutečné výdaje a podá daňové přiznání v lednu. Začátkem března se rozhodne - zjistí, že je pro něj výhodnější uplatnit výdaje procentem z příjmů. 1) Lze takto postupovat? 2) Jaké to bude mít dopady na SP a ZP: a) když neodevzdal na SP a ZP přehledy vypočtené dle řádného daňového přiznání, b) když odevzdal na SP a ZP přehledy vypočtené dle řádného daňového přiznání? Doplňující otázka: Jelikož autor v opovědi uvádí "Zároveň z údajů uvedených v dotazu usuzuji, že se v daném případě nebude podávat dodatečné daňové přiznání, ale opravné daňové přiznání", tak pokud by se mělo podat DODATEČNÉ daňové přiznání, tak by nebylo možné již změnit skutečné výdaje na výdaje uplatňované v procentech? 
Vydáno: 20. 09. 2019
Jsme umělecká agentura, právní forma s. r. o. Zajišťujeme vystoupení devítičlenného uměleckého souboru. Vedoucí souboru je majitel agentury (společník a jednatel). Ostatní členové souboru jsou OSVČ, agentuře své honoráře fakturují na základě umělecké smlouvy. Soubor každoročně účinkuje v Německu. Letos se vystoupení konalo v červenci. Počátkem srpna agentura vystavila fakturu německému odběrateli. V průběhu srpna agentura vyplatila umělce z vlastních zdrojů. V září však německý odběratel oznámil, že z fakturované částky musí strhnout daň z příjmů zahraničních umělců (18,8 %) s tím, že německý finanční úřad vystaví umělcům potvrzení a umělci na základě smlouvy o zamezení dvojímu zdanění již nebudou tento příjem zdaňovat v ČR. To je vcelku jasné. Odběratel ale chce tuto daň doplatit německému FÚ i zpětně za tři roky. Daň chce strhnout z letošní fakturované částky, kterou nám doposud neuhradil. Požaduje po nás, abychom si tuto částku následně vyžádali po českém finančním úřadu pomocí dodatečných daňových přiznání. Náš dotaz zní: Je možné, aby umělci, kterým byl honorář letos i v minulých letech vyplacen nezdaněn německou daní a tito umělci ho řádně uvedli ve svých přiznáních a zdanili v ČR, nyní podávali dodatečná přiznání, kde by museli nově vyplňovat přílohu č. 3 a uvádět zde jakési dodatečné sražení daně, které však v tuto chvíli není ani vyčísleno ani provedeno (zřejmě by museli nejprve část honoráře vrátit agentuře). Je vůbec možné srážet daň jindy než při výplatě? Jak postupovat ? Druhá část dotazu zní: Z jaké částky by měl německý odběratel srážet daň? Smluvní částka, kterou naše agentura fakturuje německému odběrateli, se skládá ze tří položek: 1. honoráře umělců, 2. doprava firemním mikrobusem ze sídla agentury na místo vystoupení, 3. provize agentury. Dle našeho názoru by se daň měla srážet pouze z honoráře umělců, odběratel chce srážet z celé částky. 
Vydáno: 09. 10. 2018
V roce 2018 bylo podáno za fyzickou osobu daňové přiznání k dani z příjmu za rok 2017. V něm byl uplatněn výdajový paušál 80 % v nižším limitu. Dodatečně bylo zjištěno, že do daňového přiznání nebyly zahrnuty všechny příjmy za dané období. Je možné podat dodatečné přiznání a současně změnit způsob uplatnění výdajů na skutečné? 
Vydáno: 31. 05. 2018
  • Článek
Jak zdaňovat odměny z dohody o provedení práce, jaké jsou podmínky pro uplatnění daňového zvýhodnění na dítě nebo co musí zaměstnanec udělat, když zruší soukromé životní pojištění, kterou chybu opravit v rámci ročního zúčtování a kterou hned v průběhu roku, to jsou některé z častých a opakujících se dotazů plátců daně ke zdaňování příjmů ze závislé činnosti.
Vydáno: 26. 01. 2018
Zaměstnanci bylo uznáno otcovství k 10. 5. 2017, dítě se narodilo 2. 4. 2016. Může si zaměstnanec podat dodatečné daňové přiznání, kde uplatní daňové zvýhodnění i v předešlých letech (2. 4. 2016 - 9. 5. 2017), kdy nebyl uznán otcem?
Vydáno: 02. 06. 2017
Zaměstnanec oznámil v zaměstnání, že jeho dcera má průkaz ZTP, a to i v minulých letech, ve kterých nebylo uplatněno daňové zvýhodnění ve výši ZTP, ale pouze zvýhodnění na dítě. Chtěl by podat dodatečné daňové přiznání, kde by zpětně uplatnil daňové zvýhodnění na ZTP dítěte. Zaměstnavatelem bylo prováděno roční zúčtování daně v minulých letech. Musí podat dodatečné daňové přiznání zaměstnanec nebo může opravit roční zúčtování zaměstnavatel? Při podání dodatečného přiznání musí uvést důvod? Musí se doložit opět všechny dokumenty, jako při řádném přiznání tzn. potvrzení o příjmech, potvrzení o životním pojištění atd.?
Vydáno: 27. 04. 2017