Mimořádné výkladové stanovisko Výboru a Kolegia expertů AKV

Asociace pro rozvoj kolektivního vyjednávání a pracovních vztahů, dne 5. 11. 2020

PRÁVNÍ POVAHA MIMOŘÁDNÝCH ODMĚN VE ZDRAVOTNICTVÍ V SOUVISLOSTI S COVID-19

  • Dne 5. 8. 2020 byl na webu Ministerstva zdravotnictví v sekci Dotace a programové financování, zde: https://www.mzcr.cz/category/dotace-a-programove-financovani/, zveřejněn dotační program na podporu mimořádného finančního ohodnocení zaměstnanců poskytovatelů lůžkové péče v souvislosti s epidemií COVID-19. Podle podmínek uvedeného dotačního titulu se dotace vztahují na všechny zaměstnance nemocnic (s výjimkou nemocnic přímo řízených Ministerstvem zdravotnictví – ty prostředky dostanou jinou formou), kteří v nemocnicích pracovali v období od 1. 3. do 31. 5. 2020. Dotace nelze použít na jiný účel než na vyplacení mimořádných odměn, odměny zaměstnanci obdrží v návaznosti na skutečně odpracovanou dob