doc. RNDr. Mgr. Petr A. Skřehot, Ph.D., MSc., dr. h. c.

je ředitelem Znaleckého ústavu bezpečnosti a ochrany zdraví, z.ú.

Téma autora:

Články autora