doc. MUDr. Pavel Urban, CSc.

Státní zdravotní ústav, Centrum hygieny práce a pracovního lékařství, Praha, Česká
republika, Univerzita Karlova v Praze, 1. Lékařská fakulta, Klinika pracovního lékařství 1. LF a
VFN, Praha, Česká republika

Články autora