Alice Mlýnková

Alice Mlýnková

Advokátka u LTA Legal s. r. o. a doktorandka na Katedře pracovního práva a práva sociálního zabezpečení PF UK.

Téma autora:

Články autora