Ministerstvo práce a sociálních věcí, Výzkumný ústav bezpečnosti práce

  • Článek
Bezpečnost práce začíná u každého z nás Každý je povinen poskytnout první pomoc uklidnit postiženého přivolat lékaře (eventuálně zajistit dopravu k lékaři) dle potřeby přivolat policii, hasiče Zaměstnavatel je...
Vydáno: 08. 06. 2016
  • Článek
Zajistit školení, ověřovat znalosti, vyžadovat a kontrolovat jejich dodržování je povinností každého zaměstnavatele.
Vydáno: 12. 05. 2016
  • Článek
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (BOZP) je upravena množstvím právních a ostatních předpisů. V rámci harmonizace našeho právního řádu s právem EU byla většina dosavadních právních předpisů upravena. Orientace v právních předpisech v této oblasti není jednoduchá. Přitom právě oblast BOZP je vázána obsáhlou právní úpravou.
Vydáno: 14. 04. 2016