Jaroslava Křížová

Může být Prohlášení poplatníka předvyplněné (hlavička na prnví straně - zaměsntavatel a zaměstnanec) od účetní, pak zaměstnanec zkontroluje a podepíše, případně doplníme děti apod.? Jde mi o to, že kolikrát zaměstnancům pomáháme vyplnit Prohlášení, tak jestli to v případě kontroly nemůže být zásadní problém, že si to zaměstnanec celé sám nevyplní. 
Vydáno: 13. 03. 2019
Fyzická osoba, rezident ČR, měl v měsících 1-10/2018 příjmy ze závislé činnosti v ČR. V měsících 11-12/2018 měl příjmy ze závislé činnosti v Irsku (byly tam zdaněny dle tamní právní úpravy). Předpokládám, že tyto příjmy ze zahraničí jsou ze zdanění v ČR vyňaty dle § 38f odst. 4. Je však v této situaci třeba podávat daňové přiznání? A pokud ano, je třeba přiložit potvrzení o výši příjmu od zahraničního zaměstnavatele? 
Vydáno: 11. 03. 2019
Má nárok zaměstnankyně na daňový bonus na dceru, která studuje na vysoké škole (bakalářské studium), má potvrzení o studiu a studium ukončí v červnu 2018 a od října 2019 bude pokračovat dálkově v magisterském studiu? Současně dcera pracuje na hlavní pracovní poměr s polovičním úvazkem a je důchodově pojištěná již od ledna 2018 a bude pracovat i v roce 2019. Věku 26 let nedosahuje a v roce 2019 dosahovat nebude. Za které měsíce si může zaměstnankyně daňový bonus uplatnit v roce 2018 a v roce 2019?
Vydáno: 30. 11. 2018
Manžel má příjmy ze závislé činnosti. Manželka (24 let) má přerušené studium vysoké školy z důvodu čerpání rodičovské dovolené, současně má příjem jako OSVČ. Má manžel nárok na daňové zvýhodnění na dvě vyživované „děti“ (dceru a manželku)?
Vydáno: 18. 10. 2018
Je věcný dar sestřenici v hodnotě cca 300 000 Kč osvobozen od daně z příjmů, protože se jedná o dar příbuzné?
Vydáno: 30. 10. 2017
V a. s. jsou 2 akcionáři se stejným počtem akcií a stejnou jmenovitou hodnotou. Když si dělí příjem ze zisku, sráží 15% daň a odvádí na účet 7720-77621761/0710. Je to tak v pořádku? Tento příjem již nevstupuje do jejich přiznání fyzických osob na konci roku, když byl sražen srážkovou daní, je to tak v pořádku? 
Vydáno: 25. 09. 2017
Společnost poskytuje jednateli příspěvek na dovolenou/rekreaci ve výši 20 000 Kč ročně v nepeněžní formě, je sjednáno ve smlouvě o výkonu funkce jednatele. Pro společnost je to nedaňový náklad a u jednatele příjem osvobozený od daně z příjmu. Je možné za příspěvek na dovolenou považovat úhradu faktury za ubytování v hotelu, který si v místě pobytu vybral, nebo lodní lístek (doklady budou vystavené na jméno společnosti a hrazeny firemní platební kartou)? Nebo je nutné, aby bylo zakoupeno jako zájezd přes cestovní kancelář a hrazeno bankovním převodem?
Vydáno: 20. 06. 2017
Může podnikatel, fyzická osoba, zaměstnat svoji manželku na dohodu o provedení práce?
Vydáno: 08. 03. 2017
Pokud zaměstnanec nastoupil př. 1. 8. na HPP, podepsal prohlášení a žádá o provedení ročního zúčtování, je správné uplatnit mu celou slevu na poplatníka + ev. další (na děti, školkovné...) v plné výši (žádné jiné zaměstnání neměl vůbec, byl "doma")? Zaměstnanec nastoupil př. 1. 8. na HPP, podepsal prohlášení, žádá o roční zúčtování, ale měl ještě jinde DPČ, DPP. Roční zúčtování se mu neprovede, protože měl i další příjmy? 
Vydáno: 07. 03. 2017
Zaměstnavatel provádí výpočet daně a daňového zvýhodnění pro zaměstnance jen v případě, že zaměstnanec dodá potvrzení od předchozích zaměstnavatelů (podepsané prohlášení) s tím, že tak z časového hlediska pokryje celý rok. a) Pokud byl část roku v evidenci ÚP - přinese potvrzení, že tam byl evidován, a ostatní měsíce doplní jiným zaměstnavatelem, můžu mu udělat zúčtování, nebo si musí podat daňové přiznání? b) Pokud má jeden měsíc v roce zkrátka volno, nikde nepracuje, jinak závislá činnost, musí podat sám daňové přiznání. Může uplatnit celou základní slevu na poplatníka - 12 měsíců? 
Vydáno: 06. 03. 2017
Poplatník má syna, který v červnu 2015 ukončil řádné studium v učebním oboru truhlář. V září 2015 nastoupil do ročního studia obor čalouník na témže učilišti. Potvrzení o návštěvě školy bylo vystaveno od 1. 9. 2015 do 30. 6. 2016.V červnu studium řádně ukončil. Během července a srpna 2016 neuzavřel nikde pracovní poměr ani dohodu o provedení práce. Od září 2016 se nahlásil na úřadu práce. Za červenec a srpen měl ovšem příjem podle § 10 odst. 1 písm. a) příjem z příležitostných činností ve výši 29 000 Kč. Může otec uplatnit daňové zvýhodnění za červenec a srpen 2016? 
Vydáno: 02. 03. 2017
Kolik měsíců může studentka vysoké školy uplatnit slevu na studenta? Studentka vysoké školy - prezenční studium ukončila své studium v srpnu 2016, ale školu NEDOKONČILA. Další semestr nastoupila na úplně jinou školu od 1. ročníku a dálkově. Potvrzení o prezenčním studiu má od 1. 9. 2013 do 25. 8. 2016. Příjem na brigádách od ledna do září 2016 si vydělala 137 757 Kč. Od září nastoupila do trvalého pracovního poměru (při kterém studuje dálkově) a její příjem do 31. 12. 2016 byl 107 374 Kč - celkem tedy za rok 2016 je příjem 245 131 Kč. Věk studentky je 25 let. Může uplatnit slevu na studenta 8, nebo 6 měsíců, nebo vůbec ne? 
Vydáno: 27. 02. 2017
Musí prohlášení poplatníka ("růžový papír) podepsat nový zaměstnanec, potom musíme podat na finančním úřadu? Nebo stačí mít u sebe, a v novém roce taky podepíše zaměstnanec a zase nemusíme podat na finančnímu úřadu? 
Vydáno: 22. 02. 2017
Zaměstnanec pobírá nemocenské dávky (pracovní úraz) od dubna 2016 do konce roku 2016. Při ročním zúčtování popř. v daňovém přiznání je sleva na poplatníka v celé výši 24 840 Kč nebo se uplatní pouze poměrná část?
Vydáno: 21. 02. 2017
Zaměstnankyně měla v roce 2016 nízké příjmy (celkem cca 20 000 Kč u více zaměstnavatelů na DPP), v jednom měsíci měla příjmy 5 000 Kč a v tom měsíci jí by také vyplacen měsíční bonus na 1 dítě ve výši 1 117 Kč. Zároveň v tomto roce odvedla u jednoho zaměstnavatele na DPP 822 Kč na srážkové dani. Může jí být v rámci daňového přiznání vráceno těch sražených 822 Kč? Má nárok na to, aby jí byl "zachován" tento jeden vyplacený měsíční bonus na dítě (když nesplnila podmínku roční výše příjmu) a vrácena daň? 
Vydáno: 15. 02. 2017
Student dovrší 1. 6. 2017 věk 26 let. Může si rodič uplatnit ještě za měsíc červen slevu na dani?
Vydáno: 15. 02. 2017
Musí spolupracující osoba mít datovou schránku? A pokud ne, může podat přiznání k dani z příjmu za rok 2016 v papírové podobě?
Vydáno: 13. 02. 2017
Pracovník má hypotéku na pořízení bydlení. Hypoteční smlouva je sepsaná na dva dlužníky: pracovníka a jeho přítelkyni (družku). Pracovník mně nyní přinesl Potvrzení o zaplacených úrocích – potvrzení je vystaveno na něj (polovina částky). Mohu mu ji zohlednit při ročním zúčtování daně? Dále mi přinesl Potvrzení o zaplacených úrocích své družky a chtěl by si je také uplatnit. Mohu při ročním zúčtování daně zohlednit i úroky družky?
Vydáno: 13. 02. 2017
Je nutné dokládat Potvrzení zaměstnavatele druhého z poplatníků pro uplatnění nároku na daňové zvýhodnění každý rok nebo stačí pouze dodat nové při změně údajů při uplatnění odpočtu na děti? Platí i pro rok 2017 formulář MFin 5556 - vzor č.1? V případě, že druhý z manželů je podnikající FO, popř. žena na rodičovské dovolené, platí stále čestné prohlášení? Musí se skutečnost o neuplatňování odpočtu na děti u druhého z manželů dokládat ještě jednou při provedení ročního zúčtování?
Vydáno: 18. 01. 2017
Pracovník je zaměstnán v rámci EU, místo výkonu práce je SRN, "z domu" vypomáhá ve firmě v ČR - příležitostné programátorské práce. Je možné v ČR použít dohodu o provedení práce do 10 000 Kč s podepsaným prohlášením nebo s odvodem srážkovém daně?
Vydáno: 31. 10. 2016