Nařízení o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě

341/2017 Sb.