Otázky a odpovědi

Je možné v jeden den čerpat 1/2 den dovolené (např. 8-12 hodin), poté pracovat 6 hodin (12-18 hodin) a 2 hodiny uznat jako přesčas. Popř. lze uznat 2 hodiny jako napracované náhradní volno, které se ve stejném měsíci vyčerpá?
Vydáno: 19. 05. 2023
Naše zaměstnankyně má plný úvazek 40 hod./týden, rovnoměrné rozvržení pracovní doby 5 dní v týdnu, roční nárok na dovolenou 200 hod (5 týdnů). PPM čerpá od 12. 11. 2022 do 26. 5. 2023. Jaký má naše zaměstnankyně nárok na dovolenou bezprostředně navazující na PPM?
Vydáno: 12. 05. 2023
Zaměstnankyně odešla na mateřskou dovolenou dne 7. 3. 2023, termín porodu je naplánován na 23. 4. 202, máme 25 dnů dovolené, tj. 188 hodin. Zaměstnankyně má po ukončení MD zažádat o nástup na dovolenou než nastoupí na RD. Má nárok na celých 188 hodin? 
Vydáno: 18. 03. 2023
Na kolik hodin dovolené bude mít nárok žena, které skončí PPM 5. 5. 2023? Před nástupem na rodičovskou dovolenou chce čerpat dovolenou. Směna je stanovena na 40 hod. týdně (pravidelné rozvržení pracovní doby pondělí - pátek 8 hod. denně). Z roku 2021 jí zbývá 31 hodin nevyčerpané dovolené. Jaký nárok bude mít v roce 2023, aby jí nemusela být žádná převáděna?
Vydáno: 09. 03. 2023
 Naší kolegyni se od 1. 3. 2023 mění typ úvazku a to tak, že od 1. 1. 2023 do 28. 2. 2023 měla plný pracovní úvazek s 8hodinovou pracovní dobou (5 dní v týdnu) a od 1. 3. 2023 má poloviční pracovní úvazek s 4hodinovou pracovní dobou (5 dní v týdnu). V naší firmě máme stanovenou roční výměru dovolené na 5 týdnů. Jaký má naše kolegyně celkový nárok za rok 2023?
Vydáno: 07. 03. 2023
Započítává se ve výši 20násobku jako výkon práce doba, kdy byla maminka na neplaceném volnu do dovršení 4 let dítěte?
Vydáno: 15. 02. 2023
Naše zaměstnankyně má částečný úvazek 20 hod. za týden, roční nárok na dovolenou 100 hod., zůstatek nevyčerpané dovolené k 31. 12. 2022 je 8 hod. Peněžitou podporu v mateřství čerpá od 1. 9. 2022 do 15. 3. 2023. Jaký má naše zaměstnankyně nárok na dovolenou po skončení mateřské dovolené?
Vydáno: 28. 01. 2023
Zaměstnankyně s pracovním úvazkem 20 hod za týden, dovolená 4 týdny, byla v pracovní neschopnosti od 2. 3. 2022 do 5. 9. 2022 a následně dne 6. 9. 2022 nastoupila na mateřskou dovolenou. Ta jí skončí 20. 3. 2023. Po ukončení mateřské dovolené zažádá o čerpání dovolené. V roce 2022 čerpala 20 hod. dovolené. Jaká jí náleží dovolená za rok 2022 a za rok 2023?  
Vydáno: 24. 01. 2023
Na kolik dnů dovolené bude mít zaměstnankyně v roce 2023 nárok, když 9. 1. 2023 ukončí MD a nastupuje na RD?
Vydáno: 20. 01. 2023
Náš zaměstnanec nastoupil do zaměstnání 5. 9. 2022. Hned v září 2022 neodpracoval 5 hod. svého úvazku, tato doba tedy byla zaevidována jako neplacené volno. Stanovená týdenní pracovní doba je 40 hod./týdně. Doba dovolené činí 4 týdny. Jaký je nárok na dovolenou za rok 2022, pokud zaměstnanec odpracoval (vč. svátků) 641 hod a čerpal dovolenou ve výši 34 hod. – je to 50 hod. či 53 hod.? Započítá se oněch 5 hod neodpracovaných pro účely dovolené? Druhý zaměstnanec nastoupil do zaměstnání 3. 10. 2022. Stanovená týdenní pracovní doba je 20 hod./týdně a doba dovolené činí 4 týdnů. Odpracoval 292 hod. (včetně svátků) a čerpal 24 hod. dovolené. Jaký je jeho nárok na dovolenou za rok 2022?
Vydáno: 14. 01. 2023
Zaměstnanec dostal výpověď z organizačních důvodů k 31. 8. 2022. Dne 12. 8. 2022 nastoupil na nemocenskou, která stále trvá. Do 11. 8. 2022 odpracoval všechny plánované směny (5 × 8 = 40 hod./týden). Celoroční nárok na řádnou dovolenou v délce 5 týdnů – 200 hodin. Dovolená za rok 2022 bude tedy 197 hod.?
Vydáno: 12. 01. 2023
Zaměstnankyně byla do 1. 6. 2022 na RD s prvním dítětem, 2. 6. 2022 nastoupila na MD s druhým dítětem, MD měla do 14. 12. 2022, od 15. 12. 2022 nastupuje dovolenou a po ukončení dovolené půjde na RD. Na kolik dní dovolené má prosím nárok? Máme 4 týdny dovolené za rok.
Vydáno: 06. 01. 2023
Dobrý den, obracím se na Vás ohledně posuzování nároku na dovolenou při: 1/ neplaceném volnu (celodenní i jen hodinové) na žádost zaměstnance 2/ neomluvená absence 3/ otcovská 4/ ošetřovné + dlouhodobé ošetřovné = u ošetřovného pro nárok na dovolenou nerozlišujeme, zda se jedná o dítě do deseti let nebo např. o manžela/ku.
Vydáno: 02. 01. 2023
Zaměstnankyně nastoupila do pracovního poměru dne 6. 12. 2022 s tím, že týdenní pracovní doba činí 40 hodin. Při předpokladu, že dokonce roku odpracuje všechny naplánované směny a pracovní poměr bude pokračovat i v průběhu roku 2023, vznikne jí nějaký nárok na dovolenou za období od 6. 12. 2022 do 31. 12. 2022? Základní výměra dovolené u zaměstnavatele činí 160 hodin.
Vydáno: 23. 12. 2022
Loňská nevyčerpaná dovolená 5 týdnů, letošní nárok 25 dnů. Letos vyčerpáno 5 dnů staré dovolené a 15 dnů nové. Celkem vyčerpáno 20 dnů. Zůstatek je 10 dnů. Je možné převést 10 dnů nové dovolené do následujícího roku? 
Vydáno: 23. 12. 2022
Zaměstnanec nastoupil do pracovního poměru (plná a rovnoměrná pracovní doba) dne 5. 12. 2022. Vzniká mu za tento měsíc nárok na dovolenou a v jaké výši? Společnost poskytuje 1 týden navíc nad zákonný rámec, tj. 25 dnů ročně. 
Vydáno: 23. 12. 2022
Určit čerpání dovolené v rozsahu kratším, než je polovina směny, je možné v souladu s § 218 odst. 6 ZP pouze v případě, kdy se jedná o zbývající část nevyčerpané dovolené, která je kratší než polovina směny. Může být určeno (samozřejmě se souhlasem zaměstnance) takové čerpání dovolené v následujících případech? 1) Zaměstnanci je určeno čerpání dovolené od 27. do 30. 12. 2022, jedná se o čtyři 12tihodinové směny a zůstatek dovolené je 40 hodin. Dovolenou v rozsahu kratším, než je než polovina směny (v délce 4 hodiny) požaduje čerpat 27. 12. 2022. Lze takto určit čerpání dovolené, když by zbývající část nevyčerpané dovolené, která je kratší než polovina směny nečerpal až v poslední směně, v níž je dovolená čerpána? 2) Bylo by možné určit tomuto zaměstnanci dovolenou ve 12tihodinových směnách tak, že by mu bylo čerpání dovolené určeno v části směny kratší než polovina směny (v délce 4 hodiny) např. 19. 12., poté by ve dnech 22. a 23. 12. 2022 vykonával práci a zůstatek dovolené by vyčerpal ve dnech 27. – 29. 12. 2022? Jednalo by se takto stále o dočerpání zbývající části nevyčerpané dovolené, která je kratší než polovina směny? 
Vydáno: 07. 12. 2022
Zaměstnanec v roce 2022 vyčerpá všechen nárok na dovolenou. Je možné v roce 2022 zaměstnanci umožnit čerpání další dovolené, na kterou mu vznikne nárok v roce 2023? U zaměstnance lze předpokládat, že mu právo na dovolenou vznikne do skončení pracovního poměru (§ 217 odst. 2 zákoníku práce). Pokud to možné není, z jakého ustanovení zákoníku práce tato skutečnost vychází?
Vydáno: 29. 11. 2022
Zaměstnankyně byla od 6. 1. 2022 do 28. 6. 2022 na nemocenské a 29. 6. 2022 nastoupila na MD. Ta jí skončí 10. 1. 2023. Zažádá si po ukončení MD o čerpání dovolené. Z roku 2021 ji zbylo 36 hod. Jaký má nárok na výběr dovolené v roce 2023? Firma poskytuje 160 hodin ročně (4 týdny).
Vydáno: 17. 11. 2022
Zaměstnankyně byla v roce 2022 od začátku v pracovní neschopnosti, 7.7.2022 požádala o peněžitou pomoc v mateřství, tudíž je od tohoto data na mateřské dovolené, která bude trvat do 18.1.2023. Máme s ní uzavřenou pracovní smlouvu do 31.12.2022, takže je předpoklad, že jí pracovní poměr skončí uplynutím lhůty, tedy dne 31.12.2022. Z roku 2021 jí bylo převedeno 13 dní dovolené, které nestihla vyčerpat, protože její DPN už začala v roce 2021. Kolik dní resp. hodin jí bude proplaceno po skončení pracovního poměru? Resp. na kolik dní (hodin) má tato zaměstnankyně nárok v roce 2022? Děkuji za odpověď.
Vydáno: 15. 11. 2022