Úprava tiskopisu Oznámení o nástupu do zaměstnání

ČSSZ připomíná, že od 1. 4. 2022 mají zaměstnavatelé povinnost používat při nástupu zaměstnance do zaměstnání zakládajícího účast na nemocenském pojištění, resp. při skončení zaměstnání, upravený tiskopis Oznámení o nástupu do zaměstnání – skončení zaměstnání (ONZ_2022).

Důvodem úpravy formuláře je nově zavedený sběr údajů i pro potřeby Úřadu práce ČR při skončení zaměstnání. Nový formulář se využívá v případech, kdy k nástupu do zaměstnání či skončení zaměstnání došlo 1. 4. 2022 a později, je nutné jej použít i při nástupu do zaměstnání.

Původní tiskopis ONZ (2009) lze využívat pouze u případů zpětného hlášení nástupu do zaměstnání a skončení zaměstnání před 1. 4. 2022.

Touto změnou se zvýšil počet údajů, které správa sociálního zabezpečení vede v registru pojištěnců, o ty, které bude využívat Úřad práce ČR pro účely výplaty podpory v nezaměstnanosti. Podávání tiskopisu ONZ je pro zaměstnavatele povinně elektronické.

Přejete si dostávat týdeník s krátkými zprávami do svého e-mailu či plný přístup k souvisejícím článkům? Pořiďte si předplatné.