NAPO na Veletrhu vědy

Vydáno: 3 minuty čtení

Již popáté se letos počátkem června konal na výstavišti v pražských Letňanech Veletrh vědy. Tato akce, jejímž hlavním pořadatelem je Akademie věd ČR, se rok od roku těší větší pozornosti návštěvníků a z této obliby těžil i sympatický nešika NAPO. Ten měl v Letňanech již tradičně svůj stánek, v němž se představil nejen samotný projekt NAPO pro učitele, ale také výukové programy pro školy související s bezpečností a ochranou zdraví.

Letos padl opět návštěvnický rekord, protože veletrh navštívilo téměř 30 tisíc lidí. Většinou se jednalo o děti základních a středních škol a o rodiny s dětmi. Pro učitele i žáky byly ve výstavním stánku, který byl výsledkem společného úsilí Evropské agentury pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci, Ministerstva práce a sociálních věcí a Výzkumného ústavu bezpečnosti práce v. v. i., připraveny nejen informační materiály, ale rovněž soutěžní kvízy a zdarma DVD s filmy NAPO. Návštěvníkům byli k dispozici i odborníci na bezpečnostní tématiku, kteří odpovídali na dotazy a poradili i s tím, kde získat další inspiraci pro výuku o bezpečnosti a ochraně zdraví na školách.

Právě tu učitelé občas potřebují, protože školám stále chybí dostatek oficiálních výukových materiálů souvisejících s bezpečností a pedagogové jsou často odkázáni na hledání vlastních zdrojů. Naštěstí už několik let mohou využít již zmiňovaného vzdělávacího projektu NAPO pro učitele (NAPO for Teachers), který se zrodil díky Evropské agentuře pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (https://osha.europa.eu/cs), která koordinuje výzkumné i osvětové činnosti v této oblasti prostřednictvím sítě spolupracujících národních informačních center BOZP. Tím je pro Českou republiku tzv. Focal Point (www.ceskyfocalpoint.cz), který je součástí Ministerstva práce a sociálních věcí.

Kdo je NAPO?

NAPO – to je především sympatický nešika, který symbolizuje zaměstnance pracujícího v libovolném odvětví. Je to poctivý snaživec, který se někdy stává obětí bezpečnostních rizik, nad nimiž nemá kontrolu, ale někdy je to naopak on, kdo rizika či nebezpečí objeví a pomáhá při hledání řešení zlepšujících bezpečnost a organizaci práce. Je přátelský a lidský a může se s ním ztotožnit každý z nás.