Změna sazeb pojistného od 1. 7. 2019

Vydáno: 1 minuta čtení

Zákonem č. 32/2019 Sb. dojde s účinností od 1. 7. 2019 ke zrušení tzv. karenční doby a náhrada mzdy (platu) se bude poskytovat i v prvních 3 dnech trvání dočasné pracovní neschopnosti.

Jako určitá kompenzace pro zaměstnavatele za zrušení karenční doby se sníží sazby pojistného na nemocenské pojištění o 0,2 % p.b. Sazby pojistného na sociální zabezpečení tak s účinností od 1. 7. 2019 budou u zaměstnavatele činit 24,8 % (dosud 25 %), z toho 2,1 % (dosud 2,3 %) na nemocenské pojištění, 21,5 % na důchodové pojištění a 1,2 % na státní politiku zaměstnanosti. Snížení pojistného se použije poprvé při zpracování mezd za červenec 2019, tj. v srpnu 2019.

U OSVČ dobrovolně účastné nemocenského pojištění bude pojistné činit rovněž 2,1 % (dosud 2,3 %). V této souvislosti tak dochází i ke snížení minimální výše pojistného na nemocenské pojištění OSVČ a zahraničních zaměstnanců, a to na 126 Kč (2,1 % z minimálního VZ, který činí 6 000 Kč). Od 1. 1. 2019 do 30. 6. 2019 činí minimální výše pojistného na nemocenské pojištění OSVČ 138 Kč.