Změna limitu pro srážkovou daň od května

Vydáno: 2 minuty čtení

Součástí tzv. daňového balíčku 2019, tj. zákona č. 80/2019 Sb., je mimo jiné zvýšení hranice ostatních příjmů ze závislé činnosti (vyjma příjmů plynoucích na základě DPP) pro srážkovou daň při neučiněném daňovém prohlášení (zaměstnání malého rozsahu). Konkrétně se jedná o změnu ustanovení § 6 odst. 4 písm. b) ZDP, kde se částka „2 500 Kč“ nahrazuje částkou „rozhodnou pro účast zaměstnanců na nemocenském pojištění“, tato částka aktuálně (od 1. 1. 2019) činí 3 000 Kč.

Daňový balíček nabyl účinnosti již 1. 4. 2019, z přechodných ustanovení zákona č. 80/2019 Sb. však vyplývá, že srážková 15 % daň u příjmů ze závislé činnosti malého rozsahu až do výše 3 000 Kč bude poprvé použita při zúčtování příjmů za měsíc květen letošního roku, které se právě nyní začíná provádět.

Toto ustanovení se týká příjmů z dohod o pracovní činnosti, odměn členů statutárních orgánů, odměn za práci ve volební komisi apod. Tato změna se nedotkne srážkové daně z dohod o provedení práce, u kterých zůstává zachován limit 10 000 Kč.

Chcete dostávat týdeník s krátkými zprávami do svého e-mailu? Pořiďte si předplatné.