Novinky ve výpočtu srážek ze mzdy

Vydáno: 1 minuta čtení

Od 1. 6. 2019 dojde nařízením vlády č. 91/2019 Sb. k podstatné změně v nařízení vlády č. 595/2006 Sb., o nezabavitelných částkách.

Částka, nad kterou se zbytek čisté mzdy vypočtené podle § 279 odst. 1 věty první OSŘ (tj. po odečtení nezabavitelných částek) srazí bez omezení, bude činit dvojnásobek součtu částky životního minima jednotlivce a částky normativních nákladů na bydlení pro jednu osobu. Tato částka bude tedy od 1. 6. 2019 činit 19 286 Kč, od 1. 1. 2019 do 31. 5. 2019 se přitom uplatňuje částka, nad kterou je mzda postižitelná bez omezení, ve výši 9 643 Kč (tj. poloviční). Současně se zvýší maximální možná výše jednotlivých třetin zbytku čisté mzdy na 6 428 Kč (dosud 3 214 Kč).

Přechodným ustanovením se stanoví, že plátce mzdy uplatní nově vypočtenou částku poprvé za výplatní období, do něhož připadne den nabytí účinnosti tohoto nařízení. Při výpočtu srážek ze mzdy se tedy uplatní výše uvedená změna poprvé ve mzdách za červen, tj. v praxi v červencovém výplatním termínu.

Chcete dostávat týdeník s krátkými zprávami do svého e-mailu? Pořiďte si předplatné.