Oznamovací povinnost o příjmech vyplácených do zahraničí

Vydáno: 1 minuta čtení

Novelou zákona o daních z příjmů dochází od 1. 4. 2019 ke změně v § 38d odst. 3 ZDP týkající se oznamovací povinnosti o příjmech vyplácených do zahraničí, z nichž je daň vybírána srážkou podle zvláštní sazby daně. Nově byl vložen do zákona § 38da, který oznamovací povinnost kromě příjmů, které podléhají srážkové dani, rozšiřuje i na příjmy od daně osvobozené nebo o nichž mezinárodní smlouva stanoví, že nepodléhají zdanění v České republice.

V souvislosti s novým § 38da bude provedena úprava tiskopisu pro podání oznámení včetně jeho elektronické verze (EPO). Nový formulář se poprvé použije ve vztahu k příslušným příjmům vypláceným 1. 4. 2019 a později. Pro příjmy vyplácené do 31. 3. 2019 se použije stávající formulář „Hlášení plátce daně o dani z příjmů vybírané srážkou“.

Chcete dostávat týdeník s krátkými zprávami do svého e-mailu? Pořiďte si předplatné.