Změna sazeb pojistného od 1. 7. 2019

Vydáno: 1 minuta čtení

Zákonem č. 32/2019 Sb. dojde s účinností od 1. 7. 2019 ke zrušení tzv. karenční doby a náhrada mzdy (platu) se bude poskytovat i v prvních 3 dnech trvání dočasné pracovní neschopnosti. Jako určitá kompenzace za zrušení karenční doby se sníží sazby pojistného na nemocenské pojištění o 0,2 % p.b. Sazby pojistného na sociální zabezpečení s tak účinností od 1. 7. 2019 budou u zaměstnavatele činit 24,8 % (nyní 25 %) z vyměřovacího základu, z toho 2,1 % (nyní 2,3 %) na nemocenské pojištění, 21,5 % na důchodové pojištění a 1,2 % na státní politiku zaměstnanosti.

U OSVČ dobrovolně účastné nemocenského pojištění rovněž 2,1 % (nyní 2,3 %) z vyměřovacího základu. V této souvislosti dochází i ke snížení minimální výše pojistného na nemocenské pojištění OSVČ a zahraničních zaměstnanců, a to na 126 Kč (2,1 % z minimálního VZ, který činí 6 000 Kč). Od 1. 1. 2019 do 30. 6. 2019 činí minimální výše pojistného na nemocenské pojištění OSVČ 138 Kč.

Chcete dostávat týdeník s krátkými zprávami do svého e-mailu? Pořiďte si předplatné.