Flexibilní a transpoziční novela zákoníku práce s odborníkem na příjmu

Vydáno: 2 minuty čtení

Dne 24. 6. 2024 proběhne další setkání s Odborníkem na příjmu. Tentokrát bude Mgr. Veronika Odrobinová odpovídat na otázky k připravovaným změnám v zákoníku práce v rámci takzvané flexibilní novely a transpoziční novely

Flexibilní novela má za cíl přizpůsobit pracovní trh aktuálním podmínkám zaměstnanců, jejichž situace a pracovní možnosti se rovněž v průběhu života mění. Zaměřuje se výrazně na změny pracovněprávních vztahů v souvislosti s rodičovskou dovolenou. Patří k nim

 • nárok na stejné místo do 2 let věku dítěte,
 • možnost pracovat na DPP či DPČ na stejný druh práce při rodičovské dovolené,
 • volnější pravidla při opakování pracovního poměru na dobu určitou při zastupování zaměstnance na mateřské a rodičovské dovolené.

Vychází však vstříc i zaměstnavatelům. Připravované změny se týkají i snadnějšího ukončení pracovního poměru a zkrácení problematických lhůt, jako například

 • počátek výpovědní doby má začít již dnem doručení výpovědi,
 • nárok na náhradu vyplácenou z povinného pojištění zaměstnavatele v případě pracovního úrazu nebo nemoci z povolání (místo odstupného),
 • výpovědní doba zkrácená na 1 měsíc v případě pochybení zaměstnance,
 • delší období pro propuštění z kázeňských důvodů,
 • zpřesnění nároků zaměstnance při neplatném rozvázání pracovního poměru.

V návrhu najdeme i další změny, jako

 • prodloužení zkušební doby až na 4 měsíce, na 8 měsíců v případě vedoucích zaměstnanců,
 • samorozvrhování směn,
 • zkrácení denního odpočinku v případě havarijních stavů,
 • povolení lehkých prací během hlavních prázdnin mladistvým od 14 let bez ukončeného základního vzdělání.

(Zdroj: mpsv.cz)

Účastníci setkání mají možnost po přihlášení položit předem dotaz prostřednictvím jednoduchého formuláře. Služba je součástí předplatného Práce a mzda Komplet, uživatelé s nižším předplatným si je mohou navýšit prostřednictvím odkazu přímo na stránce Odborník na příjmu. Dotazy uzavíráme 48 hodin před začátkem setkání.