Sezonní práce snížily nezaměstnanost

Vydáno: 1 minuta čtení

Podíl uchazečů o zaměstnání evidovaných úřadem práce poklesl oproti březnu o 0,2 procentního bodu na 280 078. Zásluhu na tom má zahájení sezónních prací. Díky nim se snížil počet mužů v evidenci úřadu práce o 6,7 tisíce, počet žen však pouze o 1,8 tisíce.
Matky s malými dětmi jsou nejohroženější skupinou na trhu práce, přestože často mají dostatečnou kvalifikaci. Firem, které nabízejí místa s pracovní a časovou flexibilitou je na našem trhu práce stále pomálu.
Ačkoliv se úřadům práce podařilo zvýšit počet uchazečů, kterým dokázal najít práci, a to o 3/4 v porovnání se stejným obdobím v loňském roce, zůstává nezaměstnanost v meziročním srovnání vyšší o 0,1 procentního bodu.

Zdroj: www.uradprace.cz