Novela zákona o nemocenském pojištění schválena vládou

Vydáno: 1 minuta čtení

Dne 7. května schválila vláda novelu zákona o nemocenském pojištění. Novela rozšiřuje elektronickou komunikaci dávek nemocenského pojištění o peněžitou pomoc v mateřství, ošetřovné, dlouhodobé ošetřovné, otcovskou a vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství. Změna zahrnuje také nárok na ošetřovné pro nemocensky pojištěné OSVČ a další zaměstnance,týká se tedy i zaměstnanců, kteří pracují na DPP nebo DPČ.
Osobám samostatně výdělečně činným určuje novela povinné používání datové schránky, dočkají se zjednodušení snížení měsíčního vyměřovacího základu v případě poklesu příjmů. Promlčecí doba se u dlužného pojistného zkracuje na šest let z původních deseti, hranice pro odepsání dluhu na pojistném se zvyšuje na 300 Kč z původních 100 Kč.