Lepší pracovní podmínky pro pracovníky digitálních platforem

Vydáno: 2 minuty čtení

Rada ministrů evropských zemí pro zaměstnanost a sociální podmínky potvrdila 11. března dohodu ohledně připravované směrnice o zlepšení pracovních podmínek při práci prostřednictvím platforem. Cílem je přiblížit jejich pracovní podmínky právům zaměstnanců a zároveň zachovat výhody digitální ekonomiky.

OSVČ, nebo zaměstnanec

Původním smyslem digitálních platforem je propojení zákazníka a poskytovatele služby. Potud je tedy předpoklad, že takový poskytovatel je osoba samostatně výdělečně činná, správný. Situace se mění v okamžiku, kdy platforma přebírá kontrolu nad tímto "poskytovatelem", omezuje jeho svobodu rozhodování o pracovní době, klade požadavky na jeho vzhled a chování, prakticky mu přiděluje práci. Samostatná výdělečná činnost je v tomoto případě pouze zdánlivá. Regulace Evropské unie má zamezit chybné klasifikaci pracovníka digitální platformy tam, kde je to opodstatněné, a přiblížit jeho pracovní podmínky právům zaměstnance.

Právní domněnka pracovního poměru

Členské státy budou mít za úkol zavést ve vnitřních předpisech právní domněnku pracovního poměru pro případy, kdy je zjištěna kontrola a řízení pracovníka platformou. Pracovník platformy i státní orgány se budou moci této právní doměnky dovolávat. Provozovatel digitální platformy pak bude muset sám prokázat, že se nejdená o pracovní poměr.

O lidech nemá rozhodovat algoritmus

Provozovatelé platforem budou povinni informovat pracovníky o používání automatizovaných monitorovacích a rozhodovacích systémů, ze zpracování budou zcela vyloučeny některé osobní údaje. Nad rozhodovacími procesy bude povinně stanoven lidský dohled a hodnocení, což následně umožní získat vysvětlení konkrétního rozhodnutí a zahájit jeho přezkum.

Zdroj:mpsv.cz a consilium.europa.eu