Novela zákoníku práce: 9 nejdůležitějších změn

Vydáno: 3 minuty čtení

Novela zákoníku práce, vyhlášená ve Sbírce zákonů dne 19. 9. 2023 s dělenou účinností 1. 10. 2023 a 1. 1. 2024, přináší 9 hlavních změn.

  1. mění se podmínky u dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr - zaměstnavatel je povinen písemně rozvrhnout přidělenou práci nejméně tři dny předem, pokud se ovšem se zaměstnancem nedohodne na kratší době seznámení s rozvržením práce. Platí pravidla pro pro pracovní dobu, která se týkala zaměstnanců v pracovním poměru - je nutné poskytovat nepřetržité odpočinky a evidovat pracovní dobu. "Dohodářům" nově přísluší některé příplatky (průměrný hodinový výdělek pro účely vyplácení příplatků se zjišťuje standardním způsobem) a vzniká nárok na dovolenou
  2. home office - práce na dálku musí být vykonávána na základě písemné dohody, zákon zavádí i náhradu za práci na dálku.
  3. "pečující zaměstnanci" mají právo písemně požádat o kratší pracovní dobu, následně pak o obnovení nebo částečné obnovení rozsahu původní pracovní doby. Rovněž byla zavedena možnost požádat o výkon práce na dálku.
  4. informační povinnost zaměstnavatele je rozšířena nově na povinné informace o zkušební době, o odborném rozvoji, o příslušných institucích sociálního zabezpečení apod., dále přibyly dodatečné informace pro zaměstnance vysílané do jiného členského státu nebo do třetí země, vztahují se i na pracovníky na DPP a DPČ.
  5. elektronizace dokumentů - pracovní smouvy a dohody (DPP i DPČ), jakož i dohody o ukončení pracovního poměru uzavírané elektronickými prostředky musí být zaměstnavatelem doručeny na elektronickou adresu mimo jeho dispozici (tj. soukromou, nikoliv firemní adresu zaměstnance).
  6. doručování - došlo ke zúžení dokumentů, které mají být doručovány speciálním způsobem výslovně upraveným zákoníkem práce, např. dodatky, dohody o rozvázání či záznam o porušení režimu dočasně práce neschopného pojištěnce již nebude nutné doručovat tímto způsobem. Nově je upraveno i využití datové schránky.
  7. odpočinky
  8. žádosti o rodičovskou dovolenou
  9. další dohodnuté práce přesčas ve zdravotnictví

 

Podrobnosti se dočtete v přehledovém článku Mgr. Jakuba Lejska Novela zákoníku práce v bodech 
(Aktualizováno 3. 10. 2023)

Tým práce a mzda