Jak se zapojit do Milostivého léta u ČSSZ

Vydáno: 1 minuta čtení

Díky akci Milostivé léto se klienti ČSSZ, kteří včas neuhradili pojistné splatné před 1. říjnem 2022, mohou zbavit dluhů vzniklých na penále a exekučních nákladech. Základní podmínkou mimořádného odpuštění je plná úhrada dlužného pojistného.

Zjistit výši dluhu a podat oznámení o jeho zaplacení lze výhradně prostřednictvím nové služby ePortálu ČSSZ, která byla v pondělí 10. 7. 2023 spuštěna ve dvou verzích: samostatně pro OSVČ („Milostivé léto v podmínkách ČSSZ – OSVČ“) a samostatně pro zaměstnavatele – právnické i fyzické osoby („Milostivé léto v podmínkách ČSSZ – zaměstnavatel“). Pro využití služby je potřeba se do ePortálu ČSSZ přihlásit.

Více informací v tiskové zprávě ČSSZ >>

zdroj: Česká správa sociálního zabezpečení