Rada Výzkumného ústavu bezpečnosti práce vyhlašuje výběrové řízení na obsazení funkce ředitele/ředitelky

Vydáno: 2 minuty čtení

Rada Výzkumného ústavu bezpečnosti práce, v. v. i., vyhlašuje výběrové řízení na obsazení funkce ředitele/ředitelky. 

Požadavky: 

 • vysokoškolské vzdělání a vědecká kvalifikace v některém z oborů výzkumné činnosti veřejné výzkumné instituce,
 • vědecká činnost v některém z hlavních oborů výzkumné činnosti veřejné výzkumné instituce,
 • organizační schopnosti a manažerské zkušenosti,
 • splnění podmínek podle § 17 odst. 4 zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích, ve znění pozdějších předpisů
 • aktivní znalost anglického a českého jazyka, další jazykové znalosti výhodou,
 • morální bezúhonnost.

Ředitel veřejné výzkumné instituce nesmí být členem řídicích nebo kontrolních orgánů právnických osob provozujících podnikatelskou činnost a nesmí se podílet na podnikání právnických osob působících v oblasti, která je předmětem činnosti pracoviště. Uvedené omezení se nevztahuje na správu vlastního majetku (§ 17 odst. 6 zákona č. 341/2005 Sb.).                                                         

Předpokládané funkční období: od 1. 11. 2023 do 31. 10. 2028

Přihlášky a jejich přílohy se podávají písemně v českém nebo v anglickém jazyce.

K přihlášce přiložte:

 • strukturovaný životopis,
 • doklady o dosaženém vysokoškolském vzdělání a dosažené vědecké kvalifikaci,
 • přehled dosavadní praxe,
 • seznam hlavních vědeckých prací a publikací,
 • koncepci řízení veřejné výzkumné instituce a směřování její činnosti, včetně budoucího rozvoje,
 • výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce,
 • čestné prohlášení podle § 17 odst. 4 písm. c) zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích, ve znění pozdějších předpisů.

Uchazeč, který není státním občanem České republiky, přiloží čestné prohlášení prokazující splnění podmínek podle § 17 odst. 4 zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích, ve znění pozdějších předpisů.                                                                 

Přihlášky musí být podané na adresu:

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.,

Jeruzalémská 1283/9

110 00 Praha 1

nejpozději do dne 30. 7. 2023

Obálku označte slovy Výběrové řízení – neotvírat.