Vláda schválila novelu zákona o zaměstnanosti - co nového přinese?

Vydáno: 1 minuta čtení

Vláda schválila novelu zákona o zaměstnanosti, která se zaměřuje především na ochranu zaměstnanců pracujících prostřednictvím agentur práce. Hlavním cílem je omezit nadužívání agenturní práce a zajistit stejnou ochranu pro agenturní zaměstnance i v případě platební neschopnosti zaměstnavatele. 

Novela také zavede pravidlo, že dočasné přidělení agenturního zaměstnance k uživateli nesmí přesáhnout 3 roky během 5 let a nově nebude možné sjednat pracovněprávní vztah na dobu určitou v délce dočasného přidělení u uživatele. 

Úprava se dále zaměřuje na důvody odejmutí povolení ke zprostředkování zaměstnání a nově přidává důvod opakovaného nedodržení součinnosti orgánům inspekce práce při kontrole. 

Navrhovaná účinnost novely zákona je 1. ledna 2024.

Více informací v tiskové zprávě MPSV >>>

zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí