Nová povinnost zaměstnavatelů

Vydáno: 1 minuta čtení

Od 1. 4. 2023 vzniká zaměstnavatelům nová povinnost přihlašovat zaměstnance s dočasnou ochranou i v nepojištěných činnostech.

Ve vazbě na ohlašovací povinnosti vůči České správě sociálního zabezpečení bude zaměstnavatel povinen nahlásit nástup každého zaměstnance, který je cizincem požívajícím dočasné ochrany podle zvláštního právního předpisu (zaměstnanec s dočasnou ochranou – občané Ukrajiny utíkající před válkou), v pracovním poměru nebo činného na základě dohody o pracovní činnosti či dohody o provedení práce.

Oznámení o nástupu do zaměstnání se bude podávat bez ohledu na to, zda vznikla účast na nemocenském pojištění, evidovány tedy budou i dosud nepojištěné osoby.

Přihlašovat se budou také sami zaměstnavatelé, kteří zaměstnávají pouze nepojištěné osoby a do účinnosti novely jinak z tohoto důvodu nepodléhali nutnosti registrace u ČSSZ.

Přejete si dostávat týdeník s krátkými zprávami do svého e-mailu či plný přístup k souvisejícím článkům? Pořiďte si předplatné.