Kontroly pracovněprávních vztahů

Vydáno: 1 minuta čtení

Státní úřad inspekce práce (SÚIP) se při svých kontrolách zaměřuje mimo jiné také na pracovněprávní vztahy mezi zaměstnavateli a zaměstnanci.

Za rok 2022 provedl SÚIP v této oblasti celkem 3 920 kontrol, při kterých zjistil celkem 6 498 porušení právních předpisů.

Nejčastěji zaměstnavatelé chybovali v oblasti odměňování zaměstnanců (2 543 porušení), v oblasti pracovního poměru a dohod konaných mimo pracovní poměr (1 635), dodržování pracovní doby (819), poskytování náhrad (776) a v oblasti agenturního zaměstnávání (210).

Zaměstnavatelům bylo v roce 2022 uloženo celkem 897 pokut v souhrnné výši 24,3 mil. Kč. Kontroly jsou často prováděné na základě podnětů ze strany konkrétních zaměstnavatelů. Podněty nejčastěji upozorňovaly na nedodržování povinností zaměstnavatelů v oblasti odměňování.

Na letošní rok má SÚIP naplánováno 3 800 kontrol týkajících se této oblasti.

Přejete si dostávat týdeník s krátkými zprávami do svého e-mailu či plný přístup k souvisejícím článkům? Pořiďte si předplatné.