Kdo se radoval z titulu ÚČETNÍ a ÚČETNÍ FIRMA ROKU 2022?

Vydáno: 5 minut čtení

Letošní vyhlášení výsledků soutěže ÚČETNÍ ROKU se konalo 6. prosince a proběhlo hybridní formou. Vítězové, porota a zástupci partnerů se společně sešli v prostorách pořadatele soutěže, společnosti Wolters Kluwer ČR, odkud probíhal online přenos.

Stejně jako v minulých letech poskytly odbornou záštitu soutěži Komora certifikovaných účetních a Svaz účetních České republiky.

ÚČETNÍ FIRMA roku 2022: TPA TAX s.r.o. (Jana Vítková a Petr Karpeles, partneři)

ÚČETNÍ FIRMA roku 2022: TPA TAX s.r.o.
(Jana Vítková a Petr Karpeles, partneři)

Všechny tři přední příčky v kategorii ÚČETNÍ FIRMA ROKU 2022 obsadily v letošním roce společnosti, které sídlí v Praze. Na třetím místě se umístila společnost E-Consulting Czech s.r.o., druhé místo obsadila společnost BDO Czech Republic s.r.o. a z vítězství se radovala společnost TPA Tax s.r.o.

Na pomyslný trůn účetních usedla paní Františka Smutková. Nová držitelka titulu ÚČETNÍ ROKU 2022 působí ve společnosti ORTEX, spol. s r. o., a v účetnictví má více než 35letou praxi.

Poslední vyhlašovanou kategorií byla ÚČETNÍ OSOBNOST ROKU 2022. Jedná se o kategorii, která je vyhlašována teprve podruhé za dobu existence soutěže. V této kategorii nejsou nominace přijímány od veřejnosti, ale jsou čistě v rukou odborné poroty. V letošním ročníku porota nominovala a za držitele titulu ÚČETNÍ OSOBNOST ROKU zvolila paní profesorku Libuši Müllerovou, kterou zná odborná veřejnost zejména z jejího působení na VŠE v Praze, a to již od roku 1968. V letech 1994 až 2006 pak zastávala funkci vedoucí katedry finančního účetnictví a auditingu na Fakultě financí a účetnictví. Paní profesorka byla obsahovým garantem řady kurzů zajišťovaných katedrou, školitelkou doktorandů a členkou vědecké rady fakulty a dodnes je aktivním členem katedry. Patří mezi zakládající členy Komory auditorů ČR a od jejího založení střídavě působila ve vrcholových volených orgánech včetně několikaleté působnosti ve funkci viceprezidentky. Veřejnosti je známa též svými publikacemi a vzdělávací činností v oblasti účetnictví a auditu či působením v redakčních radách odborných časopisů a bulletinů. 

O letošních pěti oceněných rozhodovala odborná porota složená ze zástupců předních účetních institucí v České republice a významných osobností z účetní sféry. Z nich můžeme jmenovat například pana Libora Vaška, účetního experta, člena Komory certifikovaných účetních a mimo jiné taktéž autora podcastu Pro(fi) účetní, nebo paní Vendulu Peškovou, partnerku společnosti Mazars Česká republika v oddělení accounting outsourcing, účetní expertku, členku Komory certifikovaných účetních a Výboru Komory certifikovaných účetních. V porotě také nechyběli vítězové z minulých ročníků – paní Olga Goišová, držitelka titulu ÚČETNÍ ROKU 2021, a pan Dan Ledvinka, commercial director skupiny ASB Group, která je držitelem titulu ÚČETNÍ FIRMA ROKU 2021. Role předsedy poroty se pro letošní rok nově zhostil Tomáš Slavík, daňový poradce a jednatel společnosti SLUTO, vítěze kategorie ÚČETNÍ FIRMA ROKU 2019 (kompletní složení poroty je dostupné na webových stránkách soutěže).

Společné foto vítězů všech kategorií

„Jako účetní profesionál oceňuji všechny, kteří tuto soutěž již pátým rokem organizují a dodávají tím naší profesi další rozměr prestiže. Stejně tak jsem velmi rád, že členové poroty jsou špičkoví odborníci z našeho oboru, jejichž pohledy na praktické fungování účetních firem jsou pro obě strany velmi přínosné.

V průběhu celého ročníku jsme opět maximálně využívali současné technické možnosti komunikace mezi pořádající společností, soutěžícími a porotci. Nicméně jsme především lidé – osobnosti, a proto velmi pozitivně vnímám, že se postupně umíme vracet do formátu osobních setkání, čehož je vyhlášení letošních vítězů důkazem. A věřím, že příští ročník bude obohacen o osobní setkávání i se soutěžícími, neboť i tak je možné navázat další profesionální nebo osobní vztahy.

Letos jsme zpracovali mnoho přihlášek jak v kategorii ÚČETNÍ ROKU, tak v kategorii ÚČETNÍ FIRMA ROKU. Podle našeho nejlepšího vědomí jsme zhodnotili v přihláškách sdělené informace a vybrali finalisty k pohovorům.

Reakce finalistů na naše předem připravené zvídavé otázky nás přesvědčily, že jsme vybrali skutečné profesionály v našem oboru, a hlasování o pořadí vítězů nebylo úplně jednoduché. Ale protože jsme se na konečném pořadí shodli, věřím, že jsme správně pochopili, kam se naše profese má ubírat a jaká jsou hlavní kritéria pro konkurenceschopnost a spokojenost klientů. Vítězům tedy již nyní gratuluji.

Nicméně podle mého názoru je účast v soutěži přínosem pro všechny účastníky bez ohledu na jejich konečné umístění. Protože konfrontovat své fungování s již zmíněnými zvídavými otázkami odborné poroty může přinést mnoho dalších nápadů využitelných při výkonu naší profese“, shrnul letošní výběr a rozhodování poroty ve svém úvodním slovu Tomáš Slavík, předseda poroty.

Záznam přímého přenosu bude dostupný na webových stránkách soutěže.