Posuzované příjmy u příspěvku na dítě

Vydáno: 2 minuty čtení

Jedná se o příjmy roku 2021, které jsou předmětem daně z příjmů (příjmy ze zaměstnání – včetně příjmů z DPP a DPČ, z podnikání, z nájmu, ostatní příjmy podle ZDP).

Za příjmy se také považují dávky nemocenského pojištění (např. nemocenské, PPM atd.) a důchodového pojištění (všechny druhy důchodů), podpora v nezaměstnanosti, rodičovský příspěvek, výživné ve prospěch žadatele (ne výživné na dítě), náhrada mzdy, platu při nemoci a tak dále.

Od těchto příjmů je možné odečíst například poskytnuté dary, zaplacené úroky z úvěru na bydlení, platby na penzijní pojištění a životní pojištění atd.

U rodičů podávajících daňové přiznání se tedy vychází ze základu daně z příjmů sníženého o nezdanitelné části základu daně a odčitatelné položky, u zaměstnanců pak z vyměřovacích základů pro pojistné na sociální zabezpečení zjištěných z ELDP za rok 2021. K těmto částkám je pak třeba přičíst výše uvedené příjmy, které tam nejsou zahrnuty.

Přejete si dostávat týdeník s krátkými zprávami do svého e-mailu či plný přístup k souvisejícím článkům? Pořiďte si předplatné.