Hlášení zaměstnání občanů Ukrajiny

Vydáno: 2 minuty čtení

Podle informací od zaměstnavatelů, které podali Úřadu práce ČR, k nim ke konci dubna nastoupilo celkem 35 943 občanů Ukrajiny s udělenou dočasnou ochranou. 

Podle zákona o zaměstnanosti musí zaměstnavatelé, kteří přijmou do pracovního poměru (včetně DPP, DPČ) občana Ukrajiny pod dočasnou ochranou, informovat o této skutečnosti Úřad práce ČR

Tato povinnost zaměstnavatelů je upravena v § 87 zákona o zaměstnanosti a vztahuje se na všechny zaměstnance ze zahraničí, bez ohledu na jejich státní příslušnost (nezáleží na tom, zda jde o země Evropské unie nebo státy mimo EU), pobytový status nebo povinnost získat některé z pracovních oprávnění. 

Neplnění této povinnosti mimo jiné zjišťují i zástupci Státního úřadu inspekce práce během kontrol primárně zaměřených na pracovní podmínky občanů Ukrajiny, držitelů dočasné ochrany. 

Přejete si dostávat týdeník s krátkými zprávami do svého e-mailu či plný přístup k souvisejícím článkům? Pořiďte si předplatné.

Tip redakce

Již 17. června se koná 11. odborná konference k pracovnímu právu - tradičně v Clarion Congress Hotel Prague. 
Tématem konference budou překážky v práci a pracovní doba

Jedním z příspěvků konference budou právě Aktuální kontrolní úkoly SÚIP a přednese jej Mgr. Aleš Kalvoda, vedoucí oblastního inspektorátu práce pro Ústecký kraj a Liberecký kraj

Bližší informace k programu a registrace v e-shopu >>>

11. odborná konference k pracovnímu právu