Paušální náhrady nákladů

Vydáno: 1 minuta čtení

Koordinační výbor zástupců Finanční správy a Komory daňových poradců se zabýval daňovými a účetními souvislostmi paušální náhrady nákladů pro zaměstnavatele, který provádí exekuci ze mzdových prostředků zaměstnance (50 Kč za jednoho zaměstnance).

Náhrada má být u zaměstnavatele účtována do provozních výnosů (např. účet 648). Jde o zdanitelný výnos zaměstnavatele. Zaměstnanci nevzniká žádný další zdanitelný příjem, náhrada již byla zdaněna daní v rámci hrubé mzdy zaměstnance.

Náhrada nepředstavuje úplatu ve smyslu zákona o DPH, není předmětem DPH, není ani třeba krátit odpočet DPH na vstupu.

Přejete si dostávat týdeník s krátkými zprávami do svého e-mailu či plný přístup k souvisejícím článkům? Pořiďte si předplatné.