Náhrada pro zaměstnavatele za exekuce

Vydáno: 2 minuty čtení

Novela občanského soudního řádu zavedla od 1. 1. 2022 nárok plátce mzdy (zaměstnavatele) na paušální náhradu nákladů za kalendářní měsíc, v němž provádí srážky ze mzdy povinného (zaměstnance).

Paušální náhradu si plátce mzdy srazí z první třetiny zbytku čisté mzdy před všemi ostatními pohledávkami (srážkami) a tuto částku si ponechá, tj. srazí si ji před provedením srážek, o tuto částku se tedy odvede na srážkách méně. Zaměstnavatel nemusí svůj nárok na náhradu nákladů realizovat. Paušální náhrada se bude týkat pouze exekucí, které byly zahájeny až po účinnosti této novely, nevztahuje se na insolvenční řízení.

Výše měsíční paušální náhrady je stanovena vyhláškou, činí 50 Kč za 1 zaměstnance, účtovat se bude do výnosů (např. 331 / 648). Cílem této právní úpravy je nahradit náklady soukromoprávních subjektů (výpočet srážek, jejich odvody, korespondence se soudy či exekutory atd.).

Přejete si dostávat týdeník s krátkými zprávami do svého e-mailu či plný přístup k souvisejícím článkům? Pořiďte si předplatné.