Nevyplacené mzdy a daňové souvislosti

Vydáno: 2 minuty čtení

V následujících dnech začnou shromažďovat zaměstnavatelé podklady pro roční zúčtování záloh svých zaměstnanců a vystavovat Potvrzení o zdanitelných příjmech zaměstnancům, kteří o to požádají.

Mzdy nevyplacené do 31. 1. 2022 se v souladu s § 5 odst. 4 ZDP považují za příjem kalendářního roku, ve kterém byly vyplaceny (obdrženy), rovněž sražené zálohy z těchto příjmů se započítají na daňovou povinnost až v roce, ve kterém byly vyplaceny (obdrženy). Tyto nevyplacené mzdy nemohou být tedy při ročním zúčtování záloh zahrnuty do základu daně zaměstnance.

Nevyplacenou mzdu (a sraženou zálohu na daň z této mzdy) je třeba zohlednit i v Potvrzení o zdanitelných příjmech vystavovaném pro zaměstnance. Po případném doplacení mzdy (např. v roce 2022) je třeba doplatky příjmů uvést v Potvrzení o zdanitelných příjmech za rok 2022.

Tyto záležitosti je třeba v mzdových SW řešit zpravidla ručním zadáním hodnot souvisejících s nevyplacenou mzdou. Způsobuje to i řadu jiných komplikací (přesun daňové povinnosti do budoucna, často nutnost podání daňového přiznání v roce dodatečné výplaty atd.).

Přejete si dostávat týdeník s krátkými zprávami do svého e-mailu či plný přístup k souvisejícím článkům? Pořiďte si předplatné.

Další aktuality